Pressmeddelanden

Morgonpasset – Så blir du en social företagare!

2014-09-17 07:30 CEST Nolia AB Möt Shawn Westcott och Leila Swärd Ramberg, några av Sveriges främsta experter på socialt entreprenörskap och socialt hållbara investeringar. Den 18 september kl 07:30- 09:00, bjuder vi dig på ett spännande och utmanande frukostmöte kring socialt företagande för alla typer av företagare.Från nyvakna entreprenörer till etablerade företag som vill utveckla sin affärsverksamhet i hållbar riktning.

2014-09-16 14:01 CEST Umeå universitet Vilka kortsiktiga och långsiktiga lärdomar går att dra av Kulturhuvudstadsåret? Har Umeå2014 förändrat bilden av staden? Hur ser Umeås fortsatta utveckling ut? Välkommen till ett panelsamtal om Umeå 2064 torsdagen den 18 september.

2014-09-16 12:15 CEST Umeå kommun Fredag 19 september öppnar bokstationer på tågstationerna i Örnsköldsvik, Husum, Nordmaling, Hörnefors, Umeå Östra och Vindeln. Detta innebär att kommuninnevånare, resenärer och pendlare enkelt får tillgång till läsning under sin resa genom att läsa och sedan lämna vidare böcker.

Projekt har ökat medvetenhet om hållbara rersvanor

2014-09-16 12:07 CEST Örnsköldsviks kommun Örnsköldsviksbornas förutsättningar för att välja hållbara resesätt har förbättrats. Även attityder och resebeteende har påverkats. Projektet Hållbart resande har lagt en god grund för fortsatta insatser inriktade på en långsiktig omställning - från bilburna till kollektiva och aktiva transporter som att gå och cykla, enligt en projektutvärdering.

2014-09-16 11:26 CEST Umeå kommun Tre elever från InterClass på Dragonskolan har åkt till USA och samtidigt har Dragonskolan tagit emot tre amerikanska elever. Utbytet kallas ”Swap a Student” och innebär att eleverna, under cirka 10 veckor, byter familj, skola och vänner med varandra.

2014-09-16 11:15 CEST Region Västerbotten Nära 300 personer är anmälda till Region Västerbottens konferens om Missbruk och beroende. – Var går gränsen på en glidande skala, går det att sätta en gräns för när användandet övergår till ett missbruk och är ett problem, frågar Elisabeth Punzi, Leg psykolog, fil.lic., doktorand, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Skogspyssel med Jenny – familjedag om skog och vatten

2014-09-16 10:48 CEST Länsstyrelsen Västerbotten Projektet Friskare skogsvatten syftar till att öka kunskapen inom skogsbruket om hur vi kan ta hand om och skapa bra förutsättningar för livet i och kring våra vattendrag. Projektet är finansierat av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och drivs av länsstyrelsen i Västerbottens län.

2014-09-16 10:35 CEST Umeå kommun Under två spännande och lärorika veckor (vecka 38-39) får eleverna på Midgårdsskolans estetiska program med inriktning dans besök av en delegation bestående av lärare och elever från School of Music and Dance på Seychellerna.

Möt ambassadör Sten Rylander på Bokcafé Pilgatan

2014-09-16 07:10 CEST Nolia AB På Bokcafé Pilgatan den 17 september, har vi chansen att lyssna till ambassadör Sten Rylander som i över trettio år följt den afrikanska utvecklingen på nära håll. Han menar att kontinenten har stor framtidspotential, i kraft av rika naturresurser och en växande konsumentmarknad.I sin bok Afrika vänder analyserar Sten Rylander på ett inspirerande vis kontinentens möjligheter och utmaningar.

Region Västerbotten samarbetar med Geek Girl Meetup Umeå

2014-09-15 16:05 CEST Region Västerbotten Äntligen! Geek Girl Meetup Umeå är tillbaka och rivstartar hösten med eventet #digitalsensorik på Sliperiet, Konstnärligt Campus 17 september. – Det känns bra att vi är igång igen efter ett par års uppehåll. Vi har flera spännande inplanerade träffar i höst, säger Emma Ewadotter, i styrgruppen för Geek Girl Meetup Umeå.