Dokument

Program Äldre kultur möts

2015-10-02 15:44 CEST Landstinget Västmanland

Program Lärvuxkonferens

2015-09-29 13:10 CEST Västerås stad

Program för Sjukhuskyrkans rikskonferens

2015-09-28 07:47 CEST Svenska kyrkan Västerås

Try it IDA-aktiviteter hösten 2015

2015-09-24 14:20 CEST Västerås stad Prova på verksamheten Try it IDA erbjuder nu fortsatt möjlighet för barn och ungdomar som är mellan 10 och 15 år att gratis prova på olika kultur- och idrottsaktiviteter. Under hösten finns det 16 aktiviteter och minst en aktivitet varje dag i veckan.

Uppsala - Strategi för besöksnäringen, fullversion

2015-09-15 14:24 CEST Destination Uppsala AB Destination Uppsala är en drivande aktör för att utveckla Uppsala som besöksmål, öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Vi har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från universiteten, kommunen, närings- och föreningsliv arbetat fram Uppsalas möjligheter som destination och summerat det arbetet i en gemensam destinationsstrategi.

Uppsala - Strategi för besöksnäringen, kortversion

2015-09-15 14:24 CEST Destination Uppsala AB Destination Uppsala är en drivande aktör för att utveckla Uppsala som besöksmål, öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Vi har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från universiteten, kommunen, närings- och föreningsliv arbetat fram Uppsalas möjligheter som destination och summerat det arbetet i en gemensam destinationsstrategi.

Informationsfolder för biobesökare

2015-09-15 08:06 CEST Västerås stad

Syntolkad kultur - informationsblad

2015-09-15 08:05 CEST Västerås stad

Program för syntolkad kultur hösten 2015

2015-09-15 08:04 CEST Västerås stad

Västerås Kulturcentrum Knytpunkten

2015-09-07 15:42 CEST Västerås stad