Dokument

Program för trafikslagsövergripande godstransporter 2015 – Västerås stad

2015-05-26 16:10 CEST Västerås stad Nyligen fattade kommunfullmäktige beslut om att anta ”Program för trafikslagsövergripande godstransporter”. Inom de närmsta åren kommer godstransporter att öka och det kommer bli trångt på våra vägar och järnvägar om vi inte tar tag i situationen. Samtidigt har Västerås goda förutsättningar för att bli ett nav för gods som ska vidare ut i regionen.

Kriskommunikation - kriskommunikationsförsäkring

2015-05-25 14:44 CEST Uhrvis Den mediala krisen kommer snabbt och utan förvarning. För att hantera mediekrisen eller olyckor måste du vara förberedd. Uhrvis unika Kriskommunikationsförsäkring säkerställer att organisationen är förberedd och tränad för kommande krishantering och andra kommunikativa utmaningar. http://uhrvis.se/kris.html

Nationaldagen 6 juni 2015 - affisch

2015-05-19 11:00 CEST Västerås stad

Pettersbergsdagen - affisch

2015-05-19 10:06 CEST Västerås stad

2015-05-19 08:34 CEST Bostads AB Mimer På onsdag 20 maj bjuder Mimer, i år 95 år, in till årets upplaga av Mimerdagen.

Konferensprogram

2015-05-18 08:00 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Programmet för de två konferensdagarna

Konferensprogrammet

2015-05-11 15:16 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Programmet för de två konferensdagarna

Gratis sommarfester för hela familjen 2015

2015-05-05 08:49 CEST Västerås stad

Sommarartister på gratis utomhusfester

2015-05-05 08:49 CEST Västerås stad

Inspirationsdag seniorer 7 maj 2015

2015-04-30 14:23 CEST Landstinget Västmanland