Dokument

Sketch sustainable obstacle

Sketch sustainable obstacle

2017-07-07 16:09 CEST

We are proud to present the first ever sustainable obstacle to be used in a European ch...

Skiss miljösmart hinder

Skiss miljösmart hinder

2017-07-05 12:08 CEST

Nu tar vi ytterligare ett steg i samarbetet kring miljösmarta hinder och presenterar et...

Hur bor unga vuxna - hur vill de bo? Göteborgsregionen 2017

Hur bor unga vuxna - hur vill de bo? Göteborgsregionen 2017

2017-07-03 21:47 CEST

Var fjärde ung vuxen mellan 20-27 år i Storgöteborg bor kvar hemma hos föräldrarna. Näs...

Göteborgs experter i Almedalen 2017

Göteborgs experter i Almedalen 2017

2017-06-30 15:40 CEST

Göteborgs experter i Almedalen 2017, beskrivning och kontaktuppgifter.

Trafikplan 2018 Västtrafik

Trafikplan 2018 Västtrafik

2017-06-29 13:54 CEST

Undersökning attityder solskydd - Stora Synundersökningen 2017 Synoptik och Novus

Undersökning attityder solskydd - Stora Synundersökningen 2017 Synoptik och Novus

2017-06-28 07:29 CEST

Grafer och resultat kring föräldrars attityder till solskydd, och information om hur un...

Informationsbrev till hushållen i Lilleskog

Informationsbrev till hushållen i Lilleskog

2017-06-27 14:20 CEST

Detta brev har skickats till hushållen i Lilleskog. Även hushållen i Sunnersberg har få...

Framtiden på plats i Almedalen 2017

Framtiden på plats i Almedalen 2017

2017-06-27 11:19 CEST