Pressmeddelanden

Undersökningsresultat: Svenska myndigheters arbete med att leda och styra mot visionen

2014-06-23 05:52 CEST
Få organisationer har likt myndigheter två logiker att hantera, den politiska och den f...

Resultatet av kommundialogen i Värmland presenterat för Regionbildningskommittén

2013-10-17 08:15 CEST
Pressmeddelande från Region Värmland och Landstinget i Värmland: Regiondirektören och ...

Linköping naturligt centrum för ny region

Linköping naturligt centrum för ny region

2013-10-10 13:07 CEST
När Östergötland blir ny regionkommun är det naturligt att Linköping blir huvudort för ...

Ny kommitté ska utreda värmländsk regionkommun

2013-03-08 14:34 CET
De politiska partierna i Värmland har gett ordförandena i Landstingsstyrelsen och Regio...

Regionfullmäktige föreslår att Gävleborg bildar regionkommun

2011-11-18 15:17 CET
Vid sitt sammanträde i Bollnäs idag beslutade regionfullmäktige hemställa att landsting...

Regionstyrelsen vill att Gävleborg blir regionkommun

2011-10-28 15:43 CEST
Vid sitt sammanträde i Hudiksvall idag beslutade regionstyrelsen Gävleborg att föreslå ...