Pressmeddelanden

​Samverkan för fler innovativa idéer och företag i regionen

​Samverkan för fler innovativa idéer och företag i regionen

2017-10-13 13:16 CEST
Nu går Elajo Invest AB in i samarbetsplattformen kring Atrinova Affärsutveckling. Syfte...

Nu stärker vi Västra Götalandsregionens förmåga att hantera flyktingsituationen

2016-02-09 11:05 CET
Västra Götalandsregionen har tilldelats ett tillfälligt statsbidrag på 231 miljoner kro...

Elbilar för miljöns skull - nu invigs elbilar

Elbilar för miljöns skull - nu invigs elbilar

2015-09-18 15:34 CEST
Bollnäs kommun gör nu en satsning på laddstolpar. Stolparna har varit i gång en tid och...

Sh bygg främjar tillväxt

Sh bygg främjar tillväxt

2015-09-17 11:02 CEST
Sh bygg har inlett ett samarbete med Connect Sverige med syfte att bidra till regionens...

Utvecklingsarbetet med Fjällvägen lever vidare

Utvecklingsarbetet med Fjällvägen lever vidare

2015-09-10 08:00 CEST
Det treåriga utvecklings- och samverkansprojektet Fjällvägen är officiellt avslutat. Ar...

Grönt ljus för grönt projekt

Grönt ljus för grönt projekt

2015-05-22 14:18 CEST
Green Drive Regionär nu klart för start när Interreg beviljat 8,7 milj kronor och budge...

Fjällvägens slutrapport med åtgärdsvalsstudie siktar framåt

Fjällvägens slutrapport med åtgärdsvalsstudie siktar framåt

2015-05-07 13:33 CEST
Projekt Fjällvägens slutrapport är klar. Under tre år, april 2012 - mars 2015, har proc...

Fjällvägen, i ord och bild,  på plats i Tönnebro.

Fjällvägen, i ord och bild, på plats i Tönnebro.

2015-03-25 14:07 CET
​Nu kan du ta del av Fjällvägens mångfald vid Tönnebro rastplats vid Hälsingekusten. St...

Debattartikel angående transportsystemet och infrastrukturens kondition

Debattartikel angående transportsystemet och infrastrukturens kondition

2015-03-18 12:15 CET
Höjd säkerhet och framkomlighet krävs längs vägnätet i Norrlands inland, riksvägarna 83...

Projekt Fjällvägen kraftsamlar för framtiden och anordnar workshop i Ljusdal

Projekt Fjällvägen kraftsamlar för framtiden och anordnar workshop i Ljusdal

2015-01-30 11:17 CET
Välkommen till workshop med Projekt Fjällvägen. Hur utvecklar vi Fjällvägen, riksvägarn...