Pressmeddelanden

Empir Group har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av aktiemajoriteten i Anzena Consulting AB

2018-11-21 17:01 CET
Empir Group AB (”Empir” eller ”Bolaget”) har idag ingått en icke-bindande avsiktsförkla...

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir Group AB

2018-07-31 08:00 CEST
Antalet aktier och röster i Empir Group AB (”Empir”) har ändrats till följd av registre...

Empir Group offentliggör utfall i företrädesemissionen

2018-06-13 18:30 CEST
Teckningsperioden i Empir Group AB företrädesemission löpte ut den 11 juni 2018. Samman...

Styrelsen för Empir Group drar tillbaka förslag till vinstutdelning

2018-05-11 08:30 CEST
Styrelsen för Empir Group AB har beslutat att dra tillbaka det i bokslutskommunikén, år...

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir Group AB

2018-04-30 08:00 CEST
Empir Group AB har som tidigare offentliggjorts genomfört en apportemission av sammanla...

Empir Group föreslår kvittningsemission av aktier och offentliggör företrädesemission av aktier

2018-04-16 12:15 CEST
Styrelsen för Empir Group AB har beslutat att föreslå årsstämman att besluta om en rikt...

Empir Group AB har förvärvat aktiemajoriteten i Advoco AB genom apportemission och kontantbetalning

2018-04-11 19:00 CEST
Empir Group AB har idag, den 11 april 2018, ingått avtal med McQ AB, org.nr 556868-0804...

MSC Group (under namnändring till Empir Group) fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

2018-01-17 17:45 CET
Extra bolagsstämma i MSC Group AB (”MSC Group” och ”Bolaget”) beslutade den 16 januari ...

MSC Group avyttrar Portify till Advoco och avser att teckna aktier i Advoco

2017-12-28 19:00 CET
MSC Group AB (”MSC Group”) har idag ingått avtal med Advoco AB, organisationsnummer 556...

MSC Group offentliggör utfall i nyemissionen

2017-12-01 09:45 CET
Teckningsperioden i MSC Group AB nyemission löpte ut den 27 november 2017. Sammanräknin...