Nyheter

Relationsresa, teorin del 10

2012-02-10 08:36 CET Lifecap AB Under tidigare teoripass har vikten av att visa vår partner uppskattning diskuterats. Målsättningen är att vi ska byta ut uttalanden som påvisar våra rättigheter och därtill kopplade klagomål mot äkta uppskattning. Det är viktigt att vi inte har en dold agenda med uppskattningen. Den ska vara ärlig och det får inte finnas några förväntingar på att få någonting tillbaka.

Relationsresa, teorin del 9

2012-02-08 08:25 CET Lifecap AB Vi talar om två parallella spiraler, vanligtvis är det ganska lätt att identifiera vilken spiral som ett par har valt för att kommunicera med varandra, Den ena spiralen, rättighets och klagomålsspiralen redovisades i förra teoriavsnittet. Nu är dags för en positiv utmaning: Vad händer när vi åtar oss att förflytta oss till uppskattningsspiralen?

Relationsresa, teorin del 8

2012-02-06 08:13 CET Lifecap AB Relationer börjar urholkas när det inte görs utrymme för att ge och ta emot uppskattning. Vitaliteten i relationen minskar successivt i takt med att allt mindre uppskattning uttrycks. Det går ofta att finna en specifik tidpunkt för när nedgången startade. Ibland håller vi till och med inne med uppskattning för att vi tycker att det är vår partners tur, en strategi som sällan fungerar.

Relationsresa, teorin del 3.

2012-01-17 12:00 CET Lifecap AB Nära relationer blomstrar när vi vågar vara känslomässig nakna. Varje tvekan till att berätta om eller höra den ocensurerade sanningen kan vara ett symptom på motstånd mot mer kärlek eller krativitet. Vi lär par att lyssna på sanningen i allt deras partner säger, känslor, gärningar, tankar och drömmar. Så snart någon av parterna bär på hemligheter så resulterar det i att relationen tar skada.

Relationsresa, teorin del 2.

2012-01-16 09:00 CET Lifecap AB I de flesta relationer lägger den ena parten mer energi än den andra. Risken är att den som investerar mer efter en tid känner sig ouppskattad. Lösningen är att få den som satsar att styra över överskottet av sina insatser till sig själv istället. När du har klagomål på din relation, klagar du egentligen på din egen bristande förmåga att ta ansvar för ditt personliga kreativa uttryck...

Avslöjande relationsresa, del 6. Upplösningen

2012-01-11 10:29 CET Lifecap AB Så länge vi känner skuld och skam är vi inte fria. När jag berättar om mina tillkortakommanden och erkänner att även jag har känslor som brukar kategoriseras som dåliga eller oönskade, då har jag frigjort mig från min skam. Jag har stått upp för att jag är en äkta, fungerande människa av kött och blod. Jag har tillgång till hela mitt känsloregister och jag tar ansvar även för mina skuggsidor.

Avslöjande relationsresa, del 5. Jag är terapeut, men jag är människa också .

2012-01-10 13:19 CET Lifecap AB De fyra nivåerna i en relation är: 1. Förälskelse, 2. Fördjupning, 3. Kris, 4. Transformation eller separation. Att arbeta med sin egen inre utveckling är som att skala en lök, Det finns ett nytt lager som genererar ännu mer tårar. Mitt arbete med mig själv fördjupas. Det ter sig så mycket enklare att vara ärlig mot andra än mot sig själv. Jag arbetar med med min "skuggsida", min mörka sida.

 Avslöjande relationsresa del 3, jag är terapeut, men jag är människa också.

2012-01-08 13:09 CET Lifecap AB De fyra nivåerna i en relation är: 1. Förälskelse, 2. Fördjupning, 3. Kris, 4. Transformation eller separation. Nu befinner jag mig på transformationssteget. Jag hade identifierat en rädsla för att inte finnas som aktiverades i min nära relation. Att arbeta med sin egen inre utveckling är som att skala en lök, innanför varje lager finns ett nytt.

Avslöjande relationsresa, del 1. Jag är terapeut, men jag är människa också.

2012-01-06 13:03 CET Lifecap AB När jag var 14 år, då visste jag hur det förhöll sig, alla vuxna var korkade, jag skulle inte bli som dem. För 15-20 år sedan tyckte jag att jag hade hygglig koll. Idag vet jag att det ända som är säkert är att det sker ständiga förändringar. Livet är en fantastisk skola, om än mycket smärtsam ibland. Jag bjuder in dig att följa min resa in i ”Läskiga skogen”. Törs du?