Pressmeddelanden

Säker hantering av aska från Lidköpings Värmeverk

2015-06-10 17:19 CEST Lidköpings kommun SVT Nyheter beskriver idag hur miljöfarlig aska från Lidköpings Värmeverk förvaras på Kartåsens avfallsanläggning. Enligt SVT innehåller askan höga halter av gifter som innebär en risk för miljön. Peter Johansson, VD för Lidköpings Värmeverk och Jan Westin, renhållningschef, informerade idag på en pressinformation att askan hanteras säkert och verksamheten följer tillsynsmyndigheternas krav.

Malmö är redo för sommarens uteaktiviteter

2015-06-02 10:00 CEST Malmö stad Åter dags för de gula figurerna att synas i Malmö. Kampanjen "Syns på stan" uppmärksammar bland annat stadens stränder som nu är redo för malmöborna. Genom välkomnande budskap, en upplysande video och en digital guide med karta vill Malmöstad uppmuntra till att hellre vara ute än inne i sommar.

Fel med lagliga graffiti-väggar på Södermalm

2015-05-29 05:58 CEST Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Den rödgrönrosa majoriteten har beslutat att inrätta två lagliga graffiti-väggar på Södermalm. Stadsdelsförvaltningen föreslår att dessa väggar ska ligga intill Tanto bollplan samt i kvarteret Persikan i Barnängen. Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, är kritisk till särskilda graffiti-väggar.

Kul spel lär barnen sopsortera

2015-05-21 10:41 CEST Trollhättan Energi AB ​Tanken med sopspelet är att barn ska lära sig om sopsortering och varför det är viktigt. – Sopspelet funkar lika bra för femåringar som för åttaåringar. Det går att spela på olika svårighetsnivåer. Det kan laddas ner gratis på sopspelet.se eller spelas direkt i webbläsaren, berättar Kenneth Wilson, kommunikatör på Trollhättan Energi.

​Ännu bättre sopsortering med det nya systemet

2015-05-04 08:30 CEST Trollhättan Energi AB För snart två år sedan infördes det nya sopsystemet i Trollhättan med ett kärl för matavfall och ett för restavfall. En färsk undersökning visar nu att majoriteten av kunderna tycker att det nya systemet är bättre. Dessutom säger var tredje kund att de med det nya systemet sorterar ut och återvinner mer än med det gamla.

2015-04-30 10:44 CEST Uppsala kommun Uppsala kommun har under de senaste veckorna haft problem med olovlig camping i olika parker och grönområden. Allmänhet och media har ställt frågor om hur kommunen hanterar problemet.

​Rent hus i kommunala renhållningsbolagen

2015-03-16 14:45 CET Sveriges Åkeriföretag Sverige bryter mot EU:s upphandlingsregler och begår fördragsbrott, det är slutsatsen av kommissionens yttrande mot en anmälan av svenska kommunala återvinnings- och renhållningsbolag. Sveriges Åkeriföretag har med en rad andra tunga företrädare för näringslivet anmält Sverige till EU-kommissionen och fått stöd för kritiken. Regeringen har två månader på sig att svara.

Nytt avtal med Alingsås kommun avseende parkdrift och markskötsel

2015-01-30 07:25 CET Green Landscaping I konkurrens med sju andra utemiljöföretag har Green Landscaping vunnit Alingsås kommuns upphandling avseende parkdrift och markskötsel.

Metalljakt i Kiruna

2015-01-16 15:45 CET Tekniska Verken i Kiruna AB Metall kan återanvändas hur många gånger som helst, ingen metallförpackning är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning. Genom tävlingen Metalljakten har elever i Kiruna lärt sig vikten av att sortera avfall, hushålla med jordens resurser och ta hand om vår gemensamma miljö. Totalt samlade de deltagande klasserna in mer än 360 kg metallförpackningar!

Nytt avtal med Armada Fastigheter avseende utemiljö

2014-10-20 06:00 CEST Green Landscaping Green Landscaping har vunnit ett avtal gällande skötsel av det kommunala fastighetsbolaget Armada Fastigheters utemiljö i och omkring Österåkers kommun.