Pressmeddelanden

​Rent hus i kommunala renhållningsbolagen

2015-03-16 14:45 CET Sveriges Åkeriföretag Sverige bryter mot EU:s upphandlingsregler och begår fördragsbrott, det är slutsatsen av kommissionens yttrande mot en anmälan av svenska kommunala återvinnings- och renhållningsbolag. Sveriges Åkeriföretag har med en rad andra tunga företrädare för näringslivet anmält Sverige till EU-kommissionen och fått stöd för kritiken. Regeringen har två månader på sig att svara.

Nytt avtal med Alingsås kommun avseende parkdrift och markskötsel

2015-01-30 07:25 CET Green Landscaping I konkurrens med sju andra utemiljöföretag har Green Landscaping vunnit Alingsås kommuns upphandling avseende parkdrift och markskötsel.

Metalljakt i Kiruna

2015-01-16 15:45 CET Tekniska Verken i Kiruna AB Metall kan återanvändas hur många gånger som helst, ingen metallförpackning är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning. Genom tävlingen Metalljakten har elever i Kiruna lärt sig vikten av att sortera avfall, hushålla med jordens resurser och ta hand om vår gemensamma miljö. Totalt samlade de deltagande klasserna in mer än 360 kg metallförpackningar!

Nytt avtal med Armada Fastigheter avseende utemiljö

2014-10-20 06:00 CEST Green Landscaping Green Landscaping har vunnit ett avtal gällande skötsel av det kommunala fastighetsbolaget Armada Fastigheters utemiljö i och omkring Österåkers kommun.

2014-10-14 06:10 CEST Sveriges Åkeriföretag I dagarna har den nya regeringen presenterat sina satsningar och prioriteringar i form av en regeringsförklaring. En viktig, men beklaglig signal, är att insamlingsansvaret blir kommunalt. Det finns större utmaningar för politiken att ta sig an, exempelvis direkttilldelning av avtal till kommunala bolag, som strider mot LOU, säger Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig Sveriges Åkeriföretag.

Skotvätt för sjukhus och andra hygienkrävande miljöer

2014-10-09 09:38 CEST JAFO AB Skotvätt MA01 - är en ny produkt från JAFO AB Skor som används i t.ex. operationssalar, akutmottagningar, förlossningsavdelningar, veterinärmottagningar och laboratorier blir nersmutsade av t.ex. blodstänk, fostervatten, kroppsvätskor eller dylikt. Även ambulanspersonal och polis har behov av skorengöring.

40 gula figurer syns på stan

2014-09-26 07:00 CEST Malmö stad Från och med idag placerar Malmö stad ut 40 gula figurer med olika budskap i stadsmiljön. Syftet är att belysa de insatser som görs för att skapa ett så levande och attraktivt stadsrum som möjligt.

9000 plockar skräp för ett renare Umeå

2014-05-02 11:02 CEST Umeå kommun Nu är våren här. Men den ljuvliga värmen har också en baksida – då ökar nedskräpningen. Umeå kommun lägger mycket resurser på att städa i Umeå men trots det finns tillfällen då staden är och upplevs skräpig. Nu uppmanar kommunen alla: allmänhet, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag att delta i Skräpplockardagarna, 19-23 maj. Från skolor/förskolor är redan 9400 anmälda.

2014-04-22 13:26 CEST Be Green Umeå Hur får man umeborna att se soptunnorna så att de slänger sitt skräp på rätt ställe? Det är en fråga som Be Green Umeå frågat sig många gånger. För att få svar har man tagit hjälp av unga fräscha hjärnor i form av elever på Dragonskolan. På onsdag 23 april presenterar de ett flertal lösningar.

Verksamhetsåret 2013

2014-04-04 08:00 CEST Tekniska Verken i Kiruna AB Med ett framgångsrikt 2013 i ryggen då vi bland annat energiåtervunnit mer avfall än någonsin tidigare i vår avfallspanna går vi in i det nya året. Välkommen till information kring verksamhetsåret 2013 och om vilka möjligheter och utmaningar Tekniska Verken i Kiruna AB står inför under 2014. Nu på måndag den 7 april kl. 10:00 på värmeverket i Kiruna (Värmeverksvägen 12). Vi bjuder på fika!