Pressmeddelanden

Miljöstipendium till ny teknik för plaståtervinning

2014-04-10 13:00 CEST Renova Erik Stenvall och Sandra Tostar på Chalmers tekniska högskola är 2014 års mottagare av Renovas miljöstipendium, för sin forskning som syftar till att underlätta återvinningen av plast från elektriska produkter. Med en ny enklare teknik som blandar olika plasttyper och kräver mindre anläggningar och materialflöden skulle återvinningen kunna underlättas på många platser.

2013-11-20 08:30 CET Renova Nu är Renovas miljötävling för Västsveriges gymnasister avgjord. Uppgiften var att föreslå en person, organisation eller ett företag som Västsveriges miljöhjälte 2013 och att också motivera sitt val. Bland de många intressanta bidrag som kommit in har klass TE12 på Fässbergsgymnasiet i Mölndal utsetts som vinnare. Vem de har utsett till Miljöhjälte avslöjas ikväll!

Full fart på återvinningscentralerna i helgen

2013-09-23 09:02 CEST Renova Lördagen den 28 september är det dags för Återvinningens Dag i nio av Renovas elva ägarkommuner. Dagen arrangeras av varje kommun i samverkan med återvinningsföretaget Renova och El-kretsens rikstäckande Återvinningshelg. Fokus i år är dels återanvändning och dels återvinning av små elprylar*. Många återvinningscentraler laddar i helgen med extra personal på plats som kan svara på frågor.

Knackar dörr för miljön

2013-09-19 10:30 CEST Renova År 2020 ska minst femtio procent av Lerumsbornas matrester sorteras separat för att bli biogas. En stor del i att målet kommer att nås kanske redan nästa år har Renovas matavfallsinformatörer som nu fortsätter att knacka dörr hemma hos Lerumsborna.

Ny pressansvarig på Renova AB

2013-09-09 08:30 CEST Renova Från och med den 1 september har miljöföretaget Renova ny pressansvarig – Christian Löwhagen. Christian har arbetat på Renovas kommunikationsavdelning sedan 2001 och har ett förflutet som journalist, bl a inom Sveriges Radio, samt som lärare på Institutionen för Journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet.

Renova deltar i test med 100 % syntetisk diesel i sopbilarna

2013-05-23 09:15 CEST Renova Nu genomför OKQ8, Renova, DHL Freight och Volvo Lastvagnar ett omfattande test hur OKQ8:s Diesel BioMax påverkar lastbilars prestanda och komponenter. Pilotprojektet har förutsättningar att revolutionera utsläppsnivåerna för dagens fordonstransporter. OKQ8:s 100 % syntetiska diesel kan reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 %.

2013-04-26 13:30 CEST Renova Renovas styrelse har idag beslutat att bolagets vd Christian Baarlid ska avsluta sin tjänst den 1 juli 2013.

Renova lanserar skräpfilm

2013-03-19 11:00 CET Renova Renova har gjort en unik film i samarbete med Silverbullet Film, där man går långt utanför de traditionella ramarna. ”Från Tipp till Topp” heter produktionen som är en stop motion-film där allt material i filmen är avfall som lånats från Renovas egna anläggningar med undantag av en del kläder som lånats från Stadsmissionen.

Renovas hållbarhetsredovisning 2012

2013-03-15 12:49 CET Renova Under 2012 befäste Renovakoncernen ytterligare sin position som det ledande miljö- och avfallsföretaget i Västsverige. Företaget driver utvecklingen framåt inom hållbar avfallshantering och när det gäller hållbara transporter. Under året tog man emot mer än 800 000 ton av det avfall som uppstår i hushåll och inom företagen i de västsvenska kommunerna.

Hur blir företagets miljöengagemang lönsamt?

2013-03-11 08:00 CET Renova Allt fler företag måste våga satsa på modern miljöteknik, även om det kan vara ett ekonomiskt vågspel. Lösningen kan ligga i att justera företagets affärsmodell, dvs på vilket sätt man skapar värde för kunden. Det menar doktoranden Marcus Linder, vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, som nu får Renovas miljöstipendium för sin forskning.