Pressmeddelanden

Arbete en regnig dag...

2014-08-19 11:28 CEST Madam Eleonora Härliga människor en regnig dag i Vallsjöbaden!

Byggmästargruppen utför stambyte i 85 lägenheter och en matvarubutik i Vasastan, Stockholm

2014-08-19 10:33 CEST Byggmästargruppen Byggmästargruppen har fått i uppdrag att på totalentreprenad utföra stambyte i Brf. Stjärnfallets 85 lägenheter i Stockholm. Bostadsinnehavarna bor kvar och butiken kommer att vara i full drift under produktionstiden.

Byggmästargruppen utför stambyte i 15 lägenheter i Älvsjö

2014-08-19 10:32 CEST Byggmästargruppen Byggmästargruppen har fått i uppdrag att på totalentreprenad utföra stambyte i Brf. Stänkskärmens 15 lägenheter i Älvsjö, Stockholm. Bostadsinnehavarna bor kvar under produktionstiden.

Byggmästargruppen totalrenoverar kulturfastighet i Vällingby centrum

2014-08-07 15:52 CEST Byggmästargruppen Byggmästargruppen totalrenoverar ”Trappan”, en K-märkt kulturfastighet åt AB Svenska Bostäder i Vällingby centrum

Byggmästargruppen totalrenoverar garage på Södermalm i Stockholm

2014-08-07 15:47 CEST Byggmästargruppen Byggmästargruppen totalrenoverar garage åt Svenska Bostäder AB på Drakenbergsgatan 29-65, Södermalm i Stockholm

2014-06-27 07:00 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet AB Stockholm stad ska tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ta fram en handlingsplan för hur staden kan arbeta med energieffektiv renovering. I fokus står miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946-1965.

2014-06-26 09:35 CEST Trä- och Möbelföretagen Sverige står inför en enorm utmaning när det gäller upprustningen av miljonprogrammet. Enligt nya siffror som Trä- och Möbelföretagen, TMF, låtit det oberoende Prognoscentret ta fram kommer 471 000 bostäder att behöva renoveras den närmaste tiden – i dagsläget saknas planer för att renovera 205 000 av dem. Den totala renoveringskostnaden för miljonprogrammet beräknas till 214 miljarder kronor.

Den Europeiska byggbranschen når stabilare grund

2014-06-16 09:30 CEST Prognoscentret AB Den Euroconstructrapport som publicerades den 13 juni visar att utsikterna ljusnat något och att den Europeiska byggbranschen har det värsta bakom sig. Det är främst bostadsbyggandet som inledningsvis agerar draglok men med tiden förväntas en vändning inom alla sektorer. Den fortsatt svaga ekonomin håller dock ned tillväxtpotentialen trots att uppgången kommer från mycket låga nivåer.

Rotpartner tar steget in i Nationellt renoveringscentrum

2014-05-26 08:45 CEST Rotpartner Rotpartner har tecknat avtal om att medverka i och samfinansiera forskningsprojektet Sustainable Integrated Renovation på Nationellt Renoveringscentrum på Lunds Tekniska Högskola för att bidra med erfarenheter och vara med och utveckla nya syn- och arbetssätt för renovering och utveckling av det svenska fastighetsbeståndet.

Cylinda återvinner med Stena Recycling

2014-05-21 08:45 CEST Stena Recycling AB I början av maj tecknade vitvaruföretaget Cylinda och återvinningsbolaget Stena Recycling ett tvåårigt samarbetsavtal. Avtalet gäller återvinning av fläktar, spisar, reservdelar med mera och är rikstäckande. – Det här är ett led i vårt ansvars- och hållbarhetsarbete där vi nu får mycket bättre kontroll över slutprodukten, säger Joakim Bergman, Service Manager på Cylinda.