Pressmeddelanden

Ávki fick uppdraget att skapa event över hela Sápmi

Ávki fick uppdraget att skapa event över hela Sápmi

2017-12-05 10:36 CET
Ávki tog hem Sametingets uppdrag att stärka tillväxten bland samiska företag och skapa ...

Boken om renhunden lanseras nästa år

Boken om renhunden lanseras nästa år

2017-12-01 10:54 CET
En ny bok kommer under nästa år att se dagens ljus. Det samiska utvecklingsbolaget Ávki...

Sametingets handlingsplan om klimatanpassning

Sametingets handlingsplan om klimatanpassning

2017-03-07 11:50 CET
Ett av förslagen i Sametingets handlingsplan för klimatanpassning är att aktivt stötta ...

Podcast om fjällens rörelsearv

Podcast om fjällens rörelsearv

2016-12-08 08:00 CET
I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-201...

Klimatförändringar drabbar svensk renskötsel samtidigt som harpest ökar kraftigt

Klimatförändringar drabbar svensk renskötsel samtidigt som harpest ökar kraftigt

2016-11-16 10:04 CET
I norra Sverige kan stora effekter av klimatförändringar ses, främst vintertid. Data fr...

Ny rapport från Svenska kyrkan om ILO 169

Ny rapport från Svenska kyrkan om ILO 169

2015-09-23 16:18 CEST
Svenska kyrkan publicerar i dag rapporten ”Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark...

Flexibilitet, mångfald och sociala nätverk viktigt för renskötare genom historien

Flexibilitet, mångfald och sociala nätverk viktigt för renskötare genom historien

2015-03-23 08:00 CET
Samiska renskötare har under lång tid format och omformat sin näring i ett skiftande kl...

Skogsbruk och rennäring: Mindre konflikter med moderna GIS-kartor

Skogsbruk och rennäring: Mindre konflikter med moderna GIS-kartor

2015-02-17 08:27 CET
Renskötseln är idag på väg in i den digitala tidsåldern, till nytta inte bara i det dag...

Konferens i Vilhelmina 8-9 oktober: Renbruksplaner till stor nytta i framtida samhällsplanering

Konferens i Vilhelmina 8-9 oktober: Renbruksplaner till stor nytta i framtida samhällsplanering

2014-10-02 11:04 CEST
Företrädare från 37 samebyar med 100 renskötande samer, representanter från skogs- och ...

Gruvplaner och nya järnvägar i renskötselområden oroar samer i Norge, Sverige och Finland

Gruvplaner och nya järnvägar i renskötselområden oroar samer i Norge, Sverige och Finland

2014-09-11 12:43 CEST
De tre sametingens samarbetsorgan SPR oroas över att ett utländskt prospekteringsföreta...