Pressmeddelanden

Demoskops boprisindikator för mars - Nya rekordförväntningar på redan het bostadsmarknad

2015-03-09 10:21 CET Demoskop AB ​Hushållens förväntningar på bostadspriserna ökar med 2 enheter till den nya rekordnivån 68. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,39 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker något från 7 till 6 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för mars 2015.

2015-02-12 16:14 CET Sparbanken Nord Riksbanken sänker reporäntan till -0,10 procent från och med 18 februari. Anledningen till beslutet är en ökad osäkerhet i omvärlden vilket riskerar en för låg inflationstakt. Sparbankens grundidé är att främja sparandet ända sedan starten 1852. Med respekt för vårt historiska arv kommer vi inte att införa negativa inlåningsräntor. Kunderna ska känna förtroende för Sparbanken Nord.

Demoskops boprisindikator på ny rekordnivå

2015-02-10 10:54 CET Demoskop AB Hushållens förväntningar på bostadspriserna ökar med 7 enheter till nya rekordnivån 66. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger från 3 till 7 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för februari 2015.

Demoskops boprisindikator för januari: åter uppåt

2015-01-12 11:06 CET Demoskop AB Hushållens förväntningar på bostadspriserna återhämtar sig och ökar med 5 enheter till 59. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,47 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor faller tillbaka ytterligare från 5 till 3 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för januari 2015.

Demoskops boprisindikator för december

2014-12-10 10:27 CET Demoskop AB Boprisindikatorn fortsätter backa efter nya krav på låntagarna Hushållens förväntningar på bostadspriserna fortsätter att bromsa in och faller med 3 enheter till 54. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,52 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor faller tillbaka från 7 till 5 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för december 2014.

Demoskops boprisindikator för november: Nedgång för andra månaden i rad

2014-11-11 13:15 CET Demoskop AB ​Hushållens förväntningar på bostadspriserna fortsätter att bromsa in och faller med 2 enheter till 57. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor har ökat från 4 till 7 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för november 2014.

2014-10-28 12:50 CET Mäklarsamfundet På tisdagen meddelade riksbankschef Stefan Ingves att reporäntan sänks till noll procent. Riksbanken betonar att inflationen nu helt överskuggar andra hänsyn i penningpolitiken. Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken kommenterar.

Demoskops boprisindikator för oktober

2014-10-13 12:42 CEST Demoskop AB Hushållens förväntningar på bopriser bromsar in och faller med fem enheter till 59, från förra månadens nivå på 64. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för oktober 2014. ”Tron på stigande bostadspriser är fortfarande stark men vi ser en nedgång från den senaste tidens rekordnivåer", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Demoskops boprisindikator för september

2014-09-09 07:30 CEST Demoskop AB Efter en tillfällig nedgång förra månaden ökar Boprisindikatorn igen från 62 till 64. Samtidigt ser hushållen att det är viktigt att generellt sett minska skuldsättningen och att amorteringskrav är det bästa sättet att göra det. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för september 2014.

Demoskops boprisindikator för augusti

2014-08-11 11:05 CEST Demoskop AB Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden minskar marginellt. Detta trots Riksbankens överraskande stora sänkning av reporäntan i början av juli.Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för augusti 2014. Boprisindikatorn sjunker från 64 till 62 vilket dock fortfarande är en historiskt hög nivå.