Dokument

RESPOND2-studien om VICTRELIS

2011-08-22 09:00 CEST MSD Fas III studie av VICTRELIS® (boceprevir) för behandling av hepatit C som publicerats i New England Journal of Medicine. Studien fokuserade på patienter som tidigare fått behandling men inte haft tillräcklig effekt.