Dokument

RESPOND2-studien om VICTRELIS

RESPOND2-studien om VICTRELIS

2011-08-22 09:00 CEST

Fas III studie av VICTRELIS® (boceprevir) för behandling av hepatit C som publicerats i...