Pressmeddelanden

Coustic Coat finns nu i Super White

2017-08-28 11:33 CEST
Coustic Glo International kan nu erbjuda en ännu vitare Akustiktak restaurering. Denna ...

Gunnebos fasad i ny dräkt - ursprunglig panel löste 180-årig fråga om slottets fasad

Gunnebos fasad i ny dräkt - ursprunglig panel löste 180-årig fråga om slottets fasad

2017-05-05 10:35 CEST
Genom den nu pågående restaureringen av exteriören återfår slottets fasad sin ursprungl...

Restaurera vattendrag är inget för otåliga

Restaurera vattendrag är inget för otåliga

2016-10-10 13:12 CEST
Att återställa flottade vattendrag genom att lägga sten i forsarna är vanligt i Sverige...

Samspelet mellan skog och vattendrag viktigt när natur restaureras

Samspelet mellan skog och vattendrag viktigt när natur restaureras

2016-08-24 12:46 CEST
Människans utnyttjande av skogar och vattendrag utarmar ekosystemens livsmiljöer och bi...

​​​Älgört tar tempen på restaurerade vattendrag

​​​Älgört tar tempen på restaurerade vattendrag

2016-06-09 12:31 CEST
När timmer flottades i älvar blev fårorna rensade från hinder, men nu försöker man åter...

Restaureringen av Gunnebo slotts fasad samt färgsättning

Restaureringen av Gunnebo slotts fasad samt färgsättning

2016-04-13 10:34 CEST
​Frågan om vilken kulör Gunnebo slott hade ursprungligen har sysselsatt ett stort antal...

Restaurering av ekosystem – hur kan vi lära av misstagen?

Restaurering av ekosystem – hur kan vi lära av misstagen?

2016-04-08 10:46 CEST
I en internationell studie, ledd av Umeåforskaren Christer Nilsson, varnar man för att ...

Restaureringsprojekt återskapar variation i Vindelälven

Restaureringsprojekt återskapar variation i Vindelälven

2015-10-29 11:31 CET
EU-projektet Vindel River LIFE som pågått i närmare sex år avslutas den 31 oktober. Då ...

Invigning av Länsstyrelsens i Västra Götaland ombyggda och upprustade lokaler

Invigning av Länsstyrelsens i Västra Götaland ombyggda och upprustade lokaler

2015-09-01 16:55 CEST
​Efter ett och ett halvt års ombyggnad återinvigs idag landstatshuset i Göteborg där Lä...