Pressmeddelanden

Restsituation för Trisenox har uppstått

2017-07-19 10:30 CEST
Läkemedelsverket meddelade tidigare (2017-07-14) att en restsituation för läkemedlet Tr...

Licensansökan av ersättningsprodukt till Adrenalin Mylan

2013-03-08 18:04 CET
Tillverkande företag har meddelat att en bristsituation för inj Adrenalin Mylan 1 mg/ml...