Pressmeddelanden

​God avkastning på hållbara investeringar

​God avkastning på hållbara investeringar

2017-03-16 08:32 CET
Kapitalförvaltningen för Svenska kyrkans nationella nivå presenterade idag sitt finansi...

Skara kommuns ekonomiska resultat för 2016 överträffar högt ställda förväntningar

2017-03-07 13:00 CET
När 2016 års verksamhet summerats ihop visar resultatet för Skara kommun på plus 72,9 m...

Fortsatt god ekonomi i Helsingborgs stad

Fortsatt god ekonomi i Helsingborgs stad

2017-03-02 12:50 CET
Helsingborgs stad redovisar i sitt årsbokslut för 2016 ett resultat på 321 miljoner kro...

Positiv trend för svenska hushåll att källsortera plastförpackningar

Positiv trend för svenska hushåll att källsortera plastförpackningar

2017-02-28 09:08 CET
Ny statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) visar att för sjätte året...

BASF ökar försäljningen för kvartal fyra jämfört med samma period förra året

2017-02-24 09:27 CET
Ludwigshafen, Tyskland– februari 24, 2017 – BASF nådde för 2016 de mål man satt upp för...

Sparbanksgruppen gjorde ett gott resultat med gott kundarbete

Sparbanksgruppen gjorde ett gott resultat med gott kundarbete

2017-02-17 07:00 CET
Sparbanksgruppen lyckades utmärkt med sina kunder och år 2016 var affärsmässigt starkt....

Bonnier 2016: Omställning med sikte på användarintäkter

Bonnier 2016: Omställning med sikte på användarintäkter

2017-02-08 18:31 CET
Bonnier AB:s operativa resultat (EBITA) för 2016 uppgick till 731 Mkr jämfört med 1 008...

Ökat intresse för SUV:ar bidrar till Ford Europas försäljningsökning på 5 procent för 2016

Ökat intresse för SUV:ar bidrar till Ford Europas försäljningsökning på 5 procent för 2016

2017-01-24 09:30 CET
Under 2016 sålde Ford nära 1,4 miljoner fordon på sina 20 europeiska marknader, och öka...

Ett av Sveriges snabbast växande cloudföretag

2017-01-10 11:02 CET
WeCloud AB är ett av Sveriges snabbast växande cloudföretag. WeClouds ledning och styre...

Nya toppnoteringar för julhandeln

Nya toppnoteringar för julhandeln

2016-12-29 12:30 CET
Elgiganten summerar en rekordstark julhandel med en försäljningsökning på 7 procent jäm...