Pressmeddelanden

Bonnier Tidskrifter - god tillväxt på de digitala affärerna och magasinen

2015-03-17 15:15 CET Bonnier Tidskrifter Resultatet för Bonnier Tidskrifter-koncernen landar på 78 miljoner kronor att jämföra med 89 miljoner för 2013. Omsättningen uppgick till drygt 1 miljard kronor med en täckningsgrad på 7,5%.

2015-03-11 13:08 CET AddLore Tidigare Ambassadörerna för kvinnors företagande Jeanette Bohman och Nina Wahlin startar tillsammans verksamheten AddLore. Vi vet att tillväxtviljan finns i små och medelstora företag. Undersökningar visar på 70% tillväxtvilja men även på identifierade tillväxthinder. Genom AddLores företagstjänster erbjudits företagaren att överkomma hindren och växa genom kunskap. AddLore~ Lär mer.

Collectors resultat för år 2014 - ännu ett rekordår

2015-03-05 13:55 CET Collector Collectors intäkter för helåret 2014 växte med drygt 31 procent till 916 MSEK (697). Resultat före skatt (EBT) för helåret 2014 växte med 27 drygt procent till 244 MSEK (191). ”Att göra ett par finansiellt starka år är givetvis en tillfredställelse. Men det svåra är att ha en hög tillväxt och lönsamhet under en längre period, som Collector haft sedan starten för 15 år sedan."

2015-02-27 15:27 CET BASF AB Ludwigshafen, Tyskland – 27:e februari, 2015: – “Vi klarade målen för 2014: Vi ökade resultatet, trots besvikande ekonomisk utveckling i Europa. Vi hade en lönsam utveckling. Detta är en enastående bedrift av hela BASF teamet", sa Dr. Kurt Bock, Chairman of the Board of Executive Directors, BASF SE, under den årliga presskonferensen in Ludwigshafen.

2015-02-27 08:00 CET Sparbanksgruppen i Finland ​För Sparbanksgruppen var 2014 ett mycket resultatrikt år. Sparbanksgruppens resultat före skatter var 63,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat var 46,6 miljoner euro. Sparbanksgruppens balansräkning ökade 8,9 % och var i slutet av året 8,4 miljarder euro (7,7 miljarder euro). Sparbankernas sammanslutning och den nya Sparbanksgruppen inledde sin verksamhet den 31 december 2014.*

2015-02-24 14:57 CET SEVAB Strängnäs Energi AB

2015-02-12 09:21 CET Skanska AB Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2014 (jämfört med januari-december 2013)

2015-02-11 08:00 CET Liseberg Ett Kaninland 2013 och en berg- och dalbana i världsklass 2014 gav maximal utdelning för Liseberg. Omsättningen sprängde miljardgränsen och resultatet efter finansiella poster var för första gången över 100 miljoner kronor. Det gör att 2014 går till historien som bolagets bästa år någonsin.

2015-02-04 20:01 CET Bonnier AB Bonnier AB:s rörelseresultat (EBITA) för 2014 uppgick till 1 103* Mkr jämfört med 1 172 Mkr föregående år, vilket ger en EBITA-marginal på 4,7 (4,8) procent. Koncernens omsättning uppgick till 23 702 (24 354) Mkr, vilket är en förändring på -2,7 procent.

Malmö stad redovisar ett negativt ekonomiskt resultat för 2014

2015-02-04 15:59 CET Malmö stad Malmö stads bokslutskommuniké redovisar ett negativt resultat på -149 Mkr för 2014. I väntan på årsanalysen går det redan nu att peka på orsaker i form av underskott i de delar som är kopplade till bland annat ekonomiskt bistånd samt skyfallet i augusti månad.