Pressmeddelanden

2015-01-12 11:04 CET Helsingborgs Hamn AB Under 2014 ökade Helsingborgs Hamn sitt resultat jämfört med 2013. Efter den senaste prognosen förväntas resultatet uppgå till 37 mkr (11 mkr). En god tillväxt med större containervolymer och en ökning av lastfordon på färjetrafiken ligger bakom siffrorna. Samtidigt har viktiga investeringar genomförts för att stärka hamnens konkurrenskraft.

Bokslutskommuniké PPS AB 2013-2014

2014-12-16 14:34 CET PPS AB Under en längre tid har vi fått frågor från olika håll gällande PPS ABs ekonomi och därmed också våra skolors fortsatta stabilitet. Frågor har också väckts om våra ägares långsiktighet och uthållighet. Vi väljer därför att presentera en bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2013/2014. Bokslutet blir officiellt inom kort.

2014-11-24 17:03 CET Umeå kommun Umeå kommun har goda ekonomiska förutsättningar men står inför ökande behov och minskande intäkter. Om detta var samstämmigheten stor när kommunfullmäktige behandlade delårsrapporten för årets åtta första månader.

2014-11-20 08:45 CET Umeå kommun Måndag 24 november kl.08.30-16.00 arrangeras ett så kallat ”åsiktstorg” på Midgårdsskolan för att diskutera resultatet av Unga14-enkäten som genomfördes tidigare i år. Frågor som handlar om stress samt trivsel, trygghet och likabehandling kommer att vara i fokus.

2014-11-12 06:38 CET Psykologisk Orientering Är det en tillfällighet? 19 klienter i följd uttalar sig positivt om 3 dagars utbildning i hur man löser komplicerade problem. I princip samtliga 19 anser sig kunna lösa allt från panikångest till missbruk efter denna utbildning, är det en gemensam fantasi bland samtliga deltagare eller är det den felande länken för psykologins och psykiatrins framgång.

2014-11-11 09:13 CET Psykologisk Orientering Hur upplevde du processen som helhet? 1. Mycket bra. Bra förklaring om processen och kartan, ur den fungerar och hur man ska använda den. 2. Lätt att fatta, konkret, visuell. AT har själv erfarenheter och skapat kartan, vilket är ett stort plus. Stor Tillit!! 3. Enkelt, överskådligt. Lätt att ”ta in” och förstå processen. läs mer.....

Sparbanken Skåne växer fram successivt i linje med uppsatta mål

2014-11-06 09:15 CET Sparbanken Skåne Målbilden för Sparbanken Skåne är tydlig; att vara en närvarande bank för människorna, näringslivet och samhället där kunderna bor. Banken är dock ödmjuk inför utmaningen och att integreringen måste ske stegvis. Sparbanken Skånes rapport för tredje kvartalet visar ett rörelseresultat på 405 mkr för de första nio månaderna 2014.

Varningssignaler för njursjukdom hittade hos tonåringar

2014-10-31 14:55 CET Örebro universitet En enkel hälsokontroll kan redan under tonåren förutsäga om en person kommer att drabbas av njursvikt senare i livet. Det skriver forskare vid Örebro universitet i en artikel publicerad i Amercian Journal of Kidney Diseases i dag.

Pressinbjudan delårsrapport

2014-09-24 11:28 CEST Skellefteå Kraft Tid: Måndag den 29 september klockan 11.00 Plats: Skellefteå Kraft, våning 10. Samling sker vid huvudentrén

2014-09-18 15:10 CEST Sparbanken Nord Sparbanken Nord redovisar ett rörelseresultat på drygt 133 mkr för perioden januari till juni 2014. En positiv och stabil resultatutveckling som tryggar bankens långsiktiga engagemang och satsningar för regionens utveckling.