Pressmeddelanden

Nytt svenskt rekord i speed skydiving!

2015-05-21 09:41 CEST Svenska Fallskärmsförbundet Daniel Hagström vann brons och slog svenskt rekord då han lyckades falla i hissnande 490,02km/h under världscuptävlingen i speed skydiving som hölls i tyska Leutkirch under helgen!

2015-04-23 14:39 CEST Umeå kommun Föräldrar med barn i kommunal förskola eller familjedaghem i Umeå tycker att verksamheten är trygg (95 %) och barnen trivs (98 %). Det visar föräldraenkäten som genomförts för att mäta verksamhetens kvalitet. 90 % kan rekommendera sitt barns verksamhet till andra.

Bergs Hyreshus AB´s resultat år 2014: drygt 750 kkr

2015-04-22 14:09 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB har fortsatt redovisa ett positivt resultat. Bolaget har genomfört omfattande åtgärder för att under de senaste åren förbättra bolagets ställning och resultat. Det är därför extra glädjande att se trenden med positiva årsresultat bestå.

2015-04-21 13:08 CEST Huddinge kommun - politik – Huddinge är inne i en expansiv fas, nya bostäder byggs och fler flyttar hit. Vi fortsätter satsa på vård, skola och omsorg. Trots dessa satsningar är vår ekonomi stark och vi fick ett resultat enligt ekonomiskt mål på 100 miljoner kronor förra året. Detta är jag väldigt stolt över, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i ett uttalande.

2015-03-30 16:22 CEST Umeå kommun Umeå kommuns resultat och årsredovisning för 2014 har fastställts av kommunfullmäktige. Kommunens resultat för 2014 blev –75,6 mnkr. Balanskravsresultatet var –48,6 mnkr, och den summan måste inarbetas inom tre år. Plusresultatet för kommunkoncernen, alltså inklusive de kommunala bolagen, uppgick till 182,4 mnkr.

Fokus på hållbar infraservice – Mälarenergi släpper hållbarhetsredovisning för 2014

2015-03-30 10:21 CEST Mälarenergi AB 2014 var ett händelserikt år. Mälarenergi sjösatte en ny strategisk plan och antog både en ny vision och en ny affärsidé. Samtliga med stort fokus på kund, utveckling och hållbarhet i alla led.

Bonnier Tidskrifter - god tillväxt på de digitala affärerna och magasinen

2015-03-17 15:15 CET Bonnier Tidskrifter Resultatet för Bonnier Tidskrifter-koncernen landar på 78 miljoner kronor att jämföra med 89 miljoner för 2013. Omsättningen uppgick till drygt 1 miljard kronor med en täckningsgrad på 7,5%.

2015-03-11 13:08 CET AddLore Tidigare Ambassadörerna för kvinnors företagande Jeanette Bohman och Nina Wahlin startar tillsammans verksamheten AddLore. Vi vet att tillväxtviljan finns i små och medelstora företag. Undersökningar visar på 70% tillväxtvilja men även på identifierade tillväxthinder. Genom AddLores företagstjänster erbjudits företagaren att överkomma hindren och växa genom kunskap. AddLore~ Lär mer.

2015-03-05 13:55 CET Collector Collectors intäkter för helåret 2014 växte med drygt 31 procent till 916 MSEK (697). Resultat före skatt (EBT) för helåret 2014 växte med 27 drygt procent till 244 MSEK (191). ”Att göra ett par finansiellt starka år är givetvis en tillfredställelse. Men det svåra är att ha en hög tillväxt och lönsamhet under en längre period, som Collector haft sedan starten för 15 år sedan."

2015-02-27 15:27 CET BASF AB Ludwigshafen, Tyskland – 27:e februari, 2015: – “Vi klarade målen för 2014: Vi ökade resultatet, trots besvikande ekonomisk utveckling i Europa. Vi hade en lönsam utveckling. Detta är en enastående bedrift av hela BASF teamet", sa Dr. Kurt Bock, Chairman of the Board of Executive Directors, BASF SE, under den årliga presskonferensen in Ludwigshafen.