Pressmeddelanden

2015-02-27 15:27 CET BASF AB Ludwigshafen, Tyskland – 27:e februari, 2015: – “Vi klarade målen för 2014: Vi ökade resultatet, trots besvikande ekonomisk utveckling i Europa. Vi hade en lönsam utveckling. Detta är en enastående bedrift av hela BASF teamet", sa Dr. Kurt Bock, Chairman of the Board of Executive Directors, BASF SE, under den årliga presskonferensen in Ludwigshafen.

2015-02-27 08:00 CET Sparbanksgruppen i Finland ​För Sparbanksgruppen var 2014 ett mycket resultatrikt år. Sparbanksgruppens resultat före skatter var 63,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat var 46,6 miljoner euro. Sparbanksgruppens balansräkning ökade 8,9 % och var i slutet av året 8,4 miljarder euro (7,7 miljarder euro). Sparbankernas sammanslutning och den nya Sparbanksgruppen inledde sin verksamhet den 31 december 2014.*

2015-02-24 14:57 CET SEVAB Strängnäs Energi AB

2015-02-12 09:21 CET Skanska AB Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2014 (jämfört med januari-december 2013)

2015-02-11 08:00 CET Liseberg Ett Kaninland 2013 och en berg- och dalbana i världsklass 2014 gav maximal utdelning för Liseberg. Omsättningen sprängde miljardgränsen och resultatet efter finansiella poster var för första gången över 100 miljoner kronor. Det gör att 2014 går till historien som bolagets bästa år någonsin.

2015-02-04 20:01 CET Bonnier AB Bonnier AB:s rörelseresultat (EBITA) för 2014 uppgick till 1 103* Mkr jämfört med 1 172 Mkr föregående år, vilket ger en EBITA-marginal på 4,7 (4,8) procent. Koncernens omsättning uppgick till 23 702 (24 354) Mkr, vilket är en förändring på -2,7 procent.

Malmö stad redovisar ett negativt ekonomiskt resultat för 2014

2015-02-04 15:59 CET Malmö stad Malmö stads bokslutskommuniké redovisar ett negativt resultat på -149 Mkr för 2014. I väntan på årsanalysen går det redan nu att peka på orsaker i form av underskott i de delar som är kopplade till bland annat ekonomiskt bistånd samt skyfallet i augusti månad.

​39 miljoner till människor i utsatthet

2015-02-04 14:16 CET Svenska kyrkan Svenska kyrkan har i år samlat in drygt 39 miljoner kronor under julkampanjen med temat "Låt fler få fylla fem!". Det är en ökning med 1,3 miljoner kronor sedan förra året. Tusentals frivilliga står bakom resultatet.

2015-01-12 11:04 CET Helsingborgs Hamn AB Under 2014 ökade Helsingborgs Hamn sitt resultat jämfört med 2013. Efter den senaste prognosen förväntas resultatet uppgå till 37 mkr (11 mkr). En god tillväxt med större containervolymer och en ökning av lastfordon på färjetrafiken ligger bakom siffrorna. Samtidigt har viktiga investeringar genomförts för att stärka hamnens konkurrenskraft.

Bokslutskommuniké PPS AB 2013-2014

2014-12-16 14:34 CET PPS AB Under en längre tid har vi fått frågor från olika håll gällande PPS ABs ekonomi och därmed också våra skolors fortsatta stabilitet. Frågor har också väckts om våra ägares långsiktighet och uthållighet. Vi väljer därför att presentera en bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2013/2014. Bokslutet blir officiellt inom kort.