Pressmeddelanden

Kjell Eriksson inspirerar vid IT-konferens

2014-04-16 08:53 CEST Göteborgsregionens kommunalförbund GR Det ESF-finansierade och GR-ägda projektet IT-Lyftet, som under två års tid arbetat med att kompetensutveckla äldreomsorgens personal i att hantera Ipads, tv-spel och annan vardagsteknik, anordnar en slutkonferens med Kjell "Kjelleman" Eriksson som inspirationsföreläsare.

Nestlé: 4,2% tillväxt under första kvartalet – följer årsplanen

2014-04-15 10:49 CEST Nestlé Sverige • Omsättning 20,8 miljarder CHF, organisk tillväxt 4,2% och RIG 2,6% • Tillväxten på utvecklade marknader 0,6%, tillväxtmarknader 8.5% • Årsplanen i linje med budget: organisk tillväxt på cirka 5%, förbättrade marginaler, och underliggande resultat per aktie i oförändrade valutor och kapitaleffektivitet

2014-04-11 13:54 CEST Weidmüller Elektroteknikföretaget Weidmüller omsatte 640,3 miljoner euro under räkenskapsåret 2013. Med en ökning på mer än tre procent, ökade den elektrotekniska specialisten med huvudkontor i Detmold mer än industrigenomsnittet (-1,9 % enligt ZVEI) för fjärde året i rad

2014-03-31 14:09 CEST Umeå kommun Kommunfullmäktige har godkänt Umeå kommuns årsresultat, årsredovisning, koncernredovisning och revisonsberättelse för 2013. I beslutet ingår också en avsättning på 44 mnkr till pensioner.

2014-03-28 10:26 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverkets nyligen genomförda medarbetarundersökning visar på ett positivt resultat. Undersökningen visar på ett samlat medarbetarindex på 71 som innebär att Läkemedelsverket ligger över index för myndigheter som genomfört en sådan undersökning under 2013. Där låg index på 67.

SIBA förbättrar resultatet med 88 procent

2014-03-26 09:15 CET SIBA AB SIBAs resultat för perioden 1 sept 2013 - 28 feb 2014, förbättrades med 88 procent, från -21 Mkr till +24 Mkr för halvårsrapporten 2014, jämfört med samma period föregående år.

2014-03-26 09:00 CET NetOnNet AB NetOnNet ökar vinsten med 40 miljoner kr till 65 miljoner kr. Omsättningen ökar med 5 % till 3 294 miljoner kronor på en marknad som minskar med -0,4 % enligt GfK TEMAX® Sweden.

2014-03-21 11:50 CET Riksbyggen Högre takt i bostadsbyggandet och nya förvaltningskunder resulterade i såväl förbättrad omsättning som högre vinst för Riksbyggen 2013. Nettoomsättningen ökade till över fem miljarder kronor och resultatet till strax under 300 miljoner kronor.

Bergs Hyreshus ABs resultat över förväntan för år 2013

2014-03-17 14:30 CET Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus ABs resultat för år 2013 blir 6,3 mkr före skatt. Ett bra resultat med grund både i gynnsamma kostnadsförhållanden under slutet av året samt en svag uppgång i intäkterna.

2014-02-12 10:29 CET FundedByMe Efter de chockerande PISA-resultaten i läsförståelse efterlyser en rad svenska experter och branschfolk att forskningsresultat om barns skriv- och läsutveckling i större grad sätts i system och omsätts i praktik.