Pressmeddelanden

NetOnNet levererar ökad omsättning samt stärkt resultat

NetOnNet levererar ökad omsättning samt stärkt resultat

2017-06-12 09:45 CEST
NetOnNets nettoomsättning ökade under 2016 till 5,1 miljarder, en tillväxt på 25,8 proc...

​34 miljoner i årets fastekampanj

​34 miljoner i årets fastekampanj

2017-05-15 08:09 CEST
Årets fastekampanj ökade med 1,5 miljoner kronor jämfört med förra året. 12 av 13 stift...

Stark start på 2017 - Huaweis försäljning ökat med 50 procent i 52 länder

2017-05-04 14:25 CEST
När mobiltillverkaren Huawei nu sammanställer årets inledande månader visar siffrorna p...

Rekordtillväxt för VR-företag

Rekordtillväxt för VR-företag

2017-05-03 09:31 CEST
Utvecklings- och VR-företaget wec360° fortsatte att växa mycket kraftigt under verksamh...

Höjd likvärdighet genom att Stockholms stad köper in Lexia Provia till alla elever med dyslexi

Höjd likvärdighet genom att Stockholms stad köper in Lexia Provia till alla elever med dyslexi

2017-05-02 15:09 CEST
​Att ha dyslexi eller andra språkligt betingade inlärningssvårigheter gör skolarbetet t...

Delårsrapport Q1: Ökade godsvolymer, höjd punktlighet och nya transportuppdrag

Delårsrapport Q1: Ökade godsvolymer, höjd punktlighet och nya transportuppdrag

2017-04-26 08:00 CEST
Green Cargos nettoomsättning ökade med sju procent och uppgick till 1099 MSEK (1027). K...

Tydlig affärsstrategi betalar sig!

Tydlig affärsstrategi betalar sig!

2017-04-21 09:00 CEST

​God avkastning på hållbara investeringar

​God avkastning på hållbara investeringar

2017-03-16 08:32 CET
Kapitalförvaltningen för Svenska kyrkans nationella nivå presenterade idag sitt finansi...

Skara kommuns ekonomiska resultat för 2016 överträffar högt ställda förväntningar

2017-03-07 13:00 CET
När 2016 års verksamhet summerats ihop visar resultatet för Skara kommun på plus 72,9 m...

Fortsatt god ekonomi i Helsingborgs stad

Fortsatt god ekonomi i Helsingborgs stad

2017-03-02 12:50 CET
Helsingborgs stad redovisar i sitt årsbokslut för 2016 ett resultat på 321 miljoner kro...