Pressmeddelanden

2015-03-20 14:37 CET Tholin & Larsson Tholin & Larsson går samman med norska Infotjenester och blir därmed Skandinaviens största leverantör av servicetjänster, information och utbildning inom skatt, lön/personal och HR.

2015-02-25 13:59 CET KPMG Regeringens utredning om implementeringen av EUs revisionspaket går nu in i slutfasen. Redan nu kan man dock förutse ett antal konsekvenser för börsnoterade bolag. Reformen innebär ett antal inskränkningar i dispositionsrätten för ägare och företagsledningar som de bör sätta sig in i redan under 2015, för att kunna fatta rätt beslut kring revision och rådgivning inför nästa år.

BDO expanderar i Norrland

2015-02-09 14:18 CET BDO Sverige Revisions- och rådgivningsbyrån BDO förvärvar LR Revision & Redovisning i Umeå. BDO fortsätter sin intensiva expansion över hela landet och stärker därmed sin position i en tillväxtregion. I och med förvärvet mer än fördubblas antalet medarbetare på Umeåkontoret.

BDO:s intensiva expansion fortsätter

2015-01-13 11:44 CET BDO Sverige Revisions- och rådgivningsbyrån BDO startar det nya året starkt med att förvärva revisionsbyrån Sollentuna Revision. I och med det stärker BDO sin position i en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

BDO gratulerar Team Anna - nominerade till Jerringpriset 2014

2014-12-01 11:11 CET BDO Sverige BDO stödjer sedan början av året Team Anna (tidigare Team Anna Kjellberg), det Göteborgsbaserade seglingsteamet som tog VM-guld i matchracing tidigare i år. Tillsammans med bland annat Charlotte Kalla, Zlatan Ibrahimović och tio andra toppresterande svenska idrottsmän och kvinnor, fajtas de nu om 2014 års Jerringpris.

2014-11-20 15:31 CET Umeå kommun ​Kommunen säkerställer medborgarnas rättigheter till sitt minoritetsspråk som helhet men ska bli bättre på att kartlägga behov av förskola på samiska och informera om den stärkta rätten till modersmålsundervisning.

Fyrtio procent av företags resultat kan försvinna när verkligt värdeskapande mäts

2014-11-12 07:30 CET KPMG I takt med att externa faktorer blir finansiellt påverkande tvingas företagen ta dem i beaktande vid strategiska beslut och framtida investeringar. Verkligt värdeskapande kan vara betydligt lägre än det finansiella resultatet. Hur man kvantifierar företags verkliga ekonomiska, sociala och miljömässiga värdeskapande framgår av KPMGs nya rapport ”A New Vision of Value”.

Briab förnyar certifikat i miljö och kvalitet – siktar mot ett klimatneutralt fotavtryck

2014-11-03 11:25 CET Briab Brand & Riskingenjörerna AB Briab har förnyat sitt miljö- och kvalitetscertifikat efter genomgång och godkännande av extern revisor. Med certifikatet i ryggen siktar nu Briab på att bli klimatneutrala.

KPMG förvärvar konsultbolaget Askus för att bli Sveriges främsta hållbarhetsrådgivare

2014-10-01 15:30 CEST KPMG KPMG förvärvar strategikonsultföretaget Askus Consulting och integrerar därmed två väl etablerade verksamheter inom hållbarhetsrådgivning. Förvärvet gör KPMG till Sveriges mest kompletta rådgivare i strategiska hållbarhetsfrågor gentemot styrelser och ledningar.

2014-09-24 12:00 CEST Umeå kommun Kommunens revisorer har granskat arbetet med ungdomar under 20 år som varken arbetar eller studerar. Ansvaret för detta, det så kallade kommunala informationsansvaret, ligger på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Revisorerna ger nämnden ett gott betyg och menar att det finns en tillräcklig styrning, ledning och kontroll inom det här området