Pressmeddelanden

Redovisningsbranschen redo att växla över till rådgivning

2015-09-21 11:13 CEST Visma Sex av tio redovisningskonsulter, 56 procent, tror att de kommer att ägna mer av sin arbetstid åt rådgivning under det kommande året än vad de gör nu. Det visar en ny undersökning av ekonomiföretaget Visma Spcs.

Uppföljning visar allvarliga brister hos sjukgymnaster

2015-09-16 11:19 CEST Landstinget Dalarna ​I en nyligen gjord uppföljning gällande de sjukgymnaster/fysioterapeuter som Landstinget Dalarna anlitar pekar revisorerna på flera allvarliga brister i framför allt de privatpraktiserande sjukgymnasternas/fysioterapeuternas journaldokumentation och betalningsunderlag.

2015-09-01 13:17 CEST Resursgruppen i Sverige AB

2015-08-28 13:53 CEST Resursgruppen i Sverige AB

BDO toppar listan över revisionsbranschens mest nöjda kunder

2015-06-08 08:48 CEST BDO Sverige Idag publicerar Svenskt Kvalitetsindex sin årliga undersökning om kundnöjdhet bland Sveriges revisions- och rådgivningsbyråer. Även i år är det BDO som får högst betyg av sina kunder.

Redovisningsbranschen ökar kraftigt

2015-04-17 08:23 CEST Visma Sedan revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades för fem år sedan har antalet företag i redovisningsbranschen ökat med hela 21 procent. Det visar statistik som Visma sammanställt.

2015-04-14 09:24 CEST Bolagskompassen ​Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton, med cirka tusen medarbetare på 23 kontor i Sverige, väljer Bolagskompassen som analysstöd. ”Grant Thornton ligger i branschens absoluta framkant när det gäller att utveckla och använda digitala hjälpmedel och det är av stor glädje att de nu väljer Bolagskompassen som analysstöd” säger Bolagskompassens VD Kristoffer Norén.

2015-03-20 14:37 CET Tholin & Larsson Tholin & Larsson går samman med norska Infotjenester och blir därmed Skandinaviens största leverantör av servicetjänster, information och utbildning inom skatt, lön/personal och HR.

2015-02-25 13:59 CET KPMG Regeringens utredning om implementeringen av EUs revisionspaket går nu in i slutfasen. Redan nu kan man dock förutse ett antal konsekvenser för börsnoterade bolag. Reformen innebär ett antal inskränkningar i dispositionsrätten för ägare och företagsledningar som de bör sätta sig in i redan under 2015, för att kunna fatta rätt beslut kring revision och rådgivning inför nästa år.

BDO expanderar i Norrland

2015-02-09 14:18 CET BDO Sverige Revisions- och rådgivningsbyrån BDO förvärvar LR Revision & Redovisning i Umeå. BDO fortsätter sin intensiva expansion över hela landet och stärker därmed sin position i en tillväxtregion. I och med förvärvet mer än fördubblas antalet medarbetare på Umeåkontoret.