Pressmeddelanden

2011-12-09 08:56 CET Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa Den stundande julhelgen är en besvärlig period för många med alkoholproblem, och för den som behöver hjälp är första steget alltid det svåraste. Nu genomförs en unik satsning i krogmiljö med start på Sturecompagniet i Stockholm. Då kommer personal från Riddargatan 1 att finnas på plats i krogens lokaler för att ge råd till gäster som har frågor om sin egen eller anhörigas alkoholvanor.

2011-12-07 13:09 CET Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1 är ett nystartat pilotprojekt som representerar ett nytänkande inom svensk alkoholvård. Mottagningen är inte främmande för att arbeta med okonventionella metoder. Nu genomförs en unik satsning i samarbete med Sturecompagniet. Personal från Riddargatan 1 kommer att finnas på plats i krogens lokaler för att ge råd till de som har frågor om sin egen eller anhörigas alkoholvanor.

Alcosystems demonstrerar sin lösning på Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa

2011-09-09 16:25 CEST Alcosystems I samband med att Riddargatan 1 - mottagningen för alkohol och hälsa inviger de nya verksamheterna på Riddargatan 1, demonstrerar Alcosystems sin lösning iBAC, en liten tillförlitlig alkometer kopplad till en mobilapplikation. Denna lösning passar mycket bra in i Riddargatan 1’s verksamhet, med en lösning som är användarvänlig och använder sig av modern teknologi.