Pressmeddelanden

2010-10-15 07:00 CEST Aktionsgruppen för de sjukförsäkrade Nätverk som företräder sjukförsäkrade vill att lagen om hets mot folkgrupp utökas till att också innefatta sjuka och funktionshindrade. - Det är fullständigt oacceptabelt att man idag obehindrat kan kränka och offentligt förakta sjuka och handikappade utan att riskera rättslig påföljd, anser företrädare för nätverken.