Pressmeddelanden

Vatten- och markundersökningar pågår vid Gamla Öjerviks sågområde

2018-10-30 14:34 CET
Vatten- och markundersökningar pågår vid Gamla Öjerviks sågområde i Sunne med hjälp av ...

Nytt lagförslag kan göra Sverige mer klimatanpassat

2017-05-29 16:30 CEST
Alla kommuner ska inventera sina risker för bland annat översvämningar, ras och skred. ...

Ny risk- och sårbarhetsanalys och uppdaterad krisplan

Ny risk- och sårbarhetsanalys och uppdaterad krisplan

2016-02-17 15:39 CET
Kommunstyrelsen har antagit en ny risk- och sårbarhetsanalys och en uppdaterad krisplan...

Fler kommuner väljer riskhanteringsprogrammet RISKsolution

Fler kommuner väljer riskhanteringsprogrammet RISKsolution

2013-05-29 13:24 CEST
Beslutet att fortsätta samarbeta med Security Solution Scandinavia AB är taget. Nyligen...

Enhetligt riskhanteringsarbete i Falköpings kommun

Enhetligt riskhanteringsarbete i Falköpings kommun

2013-05-16 10:36 CEST
Falköpings kommun har i mars 2013 beslutat att installera nätverksversionen av RISKsolu...

Security Solution AB genomför riskanalyser hos Stockholm Vatten AB

Security Solution AB genomför riskanalyser hos Stockholm Vatten AB

2011-12-15 10:00 CET
Stockholm Vatten AB väljer att samarbeta med Security Solution AB i genomförandet av de...

Security Solution AB leder RSA-dag hos Locum AB

2011-11-21 17:12 CET
RSA står för Risk och Sårbarhetsanalys och dagen kommer gå av stapeln den 31e augusti. ...