Pressmeddelanden

Security Solution AB utökar sitt produktsortiment med RISKsolution XT

2011-02-11 12:14 CET
Security Solution AB har färdigställt den nya versionen av RISKsolution som kommer att ...

Ny lag äventyrar patientsäkerheten

2010-02-02 09:14 CET
Forskare och professorer på Skolan för teknik och hälsa på KTH gör nu gemensam sak runt...

Kvalitet och ledarskap i fokus efter utredning av Bäckagårds särskilda boende

2009-04-22 17:24 CEST
Kvalitetsarbetet och riskanalyser kommer att vidareutvecklas och hemvårdsnämnden vill s...