Pressmeddelanden

Upphandling av en skidtunnel på Rocklundaområdet har avbrutits

2012-10-05 13:29 CEST
Västerås stad och övriga intressenter i skidtunnelprojektet har avbrutit pågående uppha...