Dokument

Rapport om denguefeber: Turning up the volume on a silent disaster

2014-04-08 07:58 CEST Röda Korset Ny rapport från Internationella rödakors - och rödahalvmånefederationen, IFRC. På 50 år har smittan spridits från nio länder till att nu ha etablerats sig i fler än 100 länder. I dag lever över 40 procent av världens befolkning i områden där de riskerar att smittas av denguefeber och 390 miljoner människor drabbas varje år.

Rapport: Violent incidents affecting the delivery of health care - health care in danger January 2012 to December 2013

2014-04-07 12:58 CEST Röda Korset På världshälsodagen den 7 april 2014 publicerade Internationella Rödakorskommittén (ICRC) denna rapport som granskat antalet våldsincidenter mot hälsovårdsinrättningar och hälsovårdspersonal i 23 länder under januari 2012 till december 2013. Under perioden rapporterades det 1 809 incidenter som inkluderade allt från bombinar av sjukhus till dödshot mot personal.

Annons Maten är slut. 80x65

2014-03-03 07:45 CET Röda Korset Annons i samband med Röda Korsets kampanj för att få mat till Syrien. 6 miljoner människor är i akut behov av mat. Publicera gärna annonsen!

Röda Korsets yttrande över utredningen ”Särskilt ömmande omständigheter" (Ds. 2014:5)

2014-02-21 13:08 CET Röda Korset Det handlar om vilka krav som ska ställas för att en asylsökande ska beviljas asyl på humanitära grunder i Sverige. Utredningen föreslår lättnader i beviskraven när det gäller barn, vilket välkomnas av Svenska Röda Korset, men vi anser att alla asylsökande, oavsett ålder, borde bedömas utifrån ett lägre beviskrav.

Rapport: Violent incidents affecting health care - Health care in danger January to December 2012

2013-12-03 10:40 CET Röda Korset Under 2012 samlade Internationella rödakorskommittén ICRC in 921 våldsincidenter som drabbat hälsovården under väpnade konflikter och andra katastrofer i 22 länder. Incidenterna inkluderar våldshot mot hälsovårdspersonal, skadade och sjuka, hälsovårdsinrättningar och sjukvårdsfordon. På engelska. Mer info: http://www.icrc.org/eng/what-we-do/safeguarding-health-care/index.jsp?cpn=hcid

Behov och brister i mottagandet och etableringen av migranter

2013-12-02 14:10 CET Röda Korset Röda Korset bedriver idag 500 verksamheter som riktar sig till migranter. Under hösten gjordes en kartläggning bland frivilliga och anställda inom Röda Korset för att dokumentera vilka huvudsakliga behov de migranter som söker till Röda Korset har. En viktig slutsats är att stat och kommun måste bli betydligt bättre på att ta sitt ansvar för att möta migranters grundläggande behov och rättigheter.

Rapport 2013 - Familjeåterförening -en (o)möjlighet?

2013-11-20 06:00 CET Röda Korset En nulägesrapport som visar en dyster bild där barn inte får sin ansökan prövad och där svensk lag och praxis inte anpassas till familjernas situation. Rapporten Familjeåterförening -en (o)möjlighet? visar på en mängd fortsatta brister i tillämpningen och därmed i rättssäkerheten. Röda Korset i samarbete med Rädda Barnen, Sociala Missionen och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Inbjudan till presentation: World Disasters Report 2013

2013-10-29 16:56 CET Röda Korset Välkommen till presentationen av World Disasters Report 2013 ”Focus on Technology and theFuture of Humanitarian Intervention” Plats: KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Osquarsbacke 14, sal E3 Datum: Torsdagen den 31 oktober 2013 Tid: Klockan 15.00 –17.00 Anmälan: anna.engstrand@redcross.se

Rapport: World Disasters Report 2013

2013-10-17 08:00 CEST Röda Korset World Disasters Report 2013 handlar i år om teknikens möjligheter för att förbättra humanitära insatser och öka människors motståndskraft mot katastrofer. World Disasters Report är en sammanställning av fakta, analys och det senaste inom katastrofbiståndet. Rapporten, som är en årlig publikation, utges av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen.

Grafik till World Disaster Report 2013

2013-10-17 08:00 CEST Röda Korset Årets World Disasters Report från Röda Korset handlar om att ökad tillgång på teknik räddar liv i naturkatastrofer. Här finns enkel och läggöverskådlig grafik till rapporten.