Pressmeddelanden

Utveckling av samarbete mellan akademi och skola

2014-10-07 08:27 CEST Örebro universitet – Jag hoppas att min avhandling ska vara till nytta för det fortsatta arbetet med samverkan mellan lärosäten och skola, både för skolan krav att verka med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet som för lärosätets uppdrag att samverka, forska och utbilda. Det säger Lena Öijen, i sin doktorsavhandling Samverkan lärosäte – skola. En studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart.

RuC-chefen får utökat uppdrag

2012-02-07 13:50 CET Högskolan i Borås Rektor Björn Brorström vid Högskolan i Borås har från och med februari 2012 utnämnt Gunilla E Magnusson till biträdande prefekt med inriktning mot samverkan vid Institutionen för pedagogik. Gunilla kommer även att fortsätta vara ansvarig för högskolans RuC, Regionalt utvecklingsCentrum.

3 miljoner till Lärarlyftet II

2011-12-21 10:00 CET Högskolan i Borås De kommande åren gör regeringen en storsatsning på behörighetsgivande kurser vilket leder till behörighet i ämnen där lärarna saknar sådan. Högskolan i Borås erhåller 3 miljoner under våren 2012 för denna satsning.

2010-11-16 08:00 CET Högskolan i Borås För att hjälpa regionens skolor att få eleverna att klara de mål som satts har politiker, skolchefer och rektorer bjudits in till ett heldagsseminarium som hålls torsdagen den 18 november på Högskolan i Borås.

2010-09-15 15:12 CEST Högskolan i Borås En inspirationsföreläsning med den inom området välkände engelska professorn John Storan blir ett avstamp för Högskolan i Borås där målet är att man ska bli ännu bättre på att locka studenter från icke akademiska hem. Föreläsningen vänder sig till alla anställda men är också starten för en grupp utvalda som ska genomföra workshops i ämnet.

2010-09-13 14:10 CEST Högskolan i Borås En inspirationsföreläsning med den inom området välkände engelska professorn John Storan blir ett avstamp för Högskolan i Borås där målet är att man ska bli ännu bättre på att locka studenter från icke akademiska hem. Föreläsningen vänder sig till alla anställda men är också starten för en grupp utvalda som ska genomföra ett antal workshops i ämnet.

2010-05-25 16:18 CEST Lärarförbundet Den 28 maj samlas kommuner och Lärarförbundets avdelningar i Örebro län för att diskutera hur elevernas resultat kan höjas. Samarbetet är ett gemensamt initiativ från Lärarförbundet i regionen tillsammans med Regionalt Utvecklingscentrum, RUC.