Dokument

Rapport om bibu.se 2008

2012-12-04 16:35 CET bibu.se Reflektioner, statistik och information om den andra scenkonstbiennalen i Lund.

42 europeiska organisationer kräver att EU agerar för att Uganda och Rwanda stoppar stödet till M23

2012-11-20 18:25 CET Diakonia EURAC är ett nätverk av 42 europeiska icke-statliga organisationer verksamma i Burundi, Rwanda och DR Kongo inom områdena utveckling, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd. EURAC förespråkar en bättre samordnad politik för Centralafrika från EU:s medlemsstater, FN samt internationella organisationer. Nätverket arbetar också för att människorna i Centralafrika själva ska få komma till tals.

UN Report S/2008/773 Final report of the Group of Experts on the D R Congo

2008-12-16 21:59 CET Diakonia FN:s expertgrupp för Kongo-Kinshasa slår i en nyutkommen rapport till FN:s säkerhetsråd fast att general Laurent Nkundas CNDP-rebeller får både logistiskt, materiellt och militärt stöd från Rwanda.