Pressmeddelanden

2013-06-13 11:48 CEST Innovatum Under 2012 kostade driften av Innovatums inkubator 6,3 miljoner kronor. Pengar som bland annat kommer från Regeringens satsning efter saabkonkursen. Med pengarna har Innovatum skapat förutsättningar för 22 bolag att kunna omsätta 101 miljoner varav 47 miljoner har gått direkt tillbaka till samhället.

Fristads Kansas sluter avtal med Saab och Moelven

2013-04-29 11:30 CEST Kwintet Sverige Fristads Kansas, som ingår i Kwintet-koncernen, har tillsammans med sina samarbetspartners slutit två avtal, ett med Saab och ett med Moelven. Avtalen gäller leverans av arbetskläder till fler än 6000 användare. Även varumärket Acode ingår i leveransen.

Unika Saabar spreds över Europa

2013-04-29 09:00 CEST KVD Intresset var stort för de 78 unika Saabar som fanns med på KVDs samlarbilauktion som avslutades i början av april. Störst intresse var det runt de fåtal 9-5 Aero Sportkombi 2012 som fanns med. Saabarnas nya ägare finns spridda över hela Europa och flest bilar ropades hem av holländska och tyska Saabentusiaster.

The last Saabs up for auction

2013-03-19 09:00 CET KVD The last unique Saabs are now going to auction at KVD’s marketplace www.kvdauction.com. Among the lots are cars that were built in very limited numbers and a number of car models that Saab Automobile AB started to produce but that never came to the market. The auction, which features 78 Saabs, starts on the 19th March and concludes on 3rd April.

Nu säljs de sista Saabarna

2013-03-19 09:00 CET KVD De sista unika Saabarna ligger nu ute för auktion på KVDs marknadsplats www.kvd.se. Bland objekten finns bilar som endast byggts i några få exemplar samt ett antal bilar av de modeller Saab Automobile AB började producera men som aldrig hann komma ut på marknaden. Auktionen, som omfattar 78 Saabar, startar i dag den 19 mars och avslutas den 3 april.

2013-03-06 09:05 CET Gröna Bilister Nu har vi granskat Genèves Bilsalong 2013 på längden och tvärren. Här har ni topp-tio listan.

2013-01-14 11:00 CET National Electric Vehicle Sweden Saab är ett starkt varumärke för personbilar, uppbyggt under många år av inte minst tekniska innovationer och progressiv design. Nevs utvecklar nu varumärket Saab för personbilar med en ny visuell identitet. Grunden är det skandinaviska ursprunget som med sina fyra årstider, långa avstånd samt extrema väglag och körförhållanden har format Saabs personbilar.

2013-01-08 13:00 CET National Electric Vehicle Sweden Nevs har tecknat avtal med Qingdao i Shandong-provinsen i Kina om ett långsiktigt samarbete. Den inledande investeringen i Nevs uppgår till två miljarder kronor och Qingdao blir genom en riktad nyemission ägare till 22 procent av aktierna i Nevs. Ytterligare investeringar kommer att ske i ett gemensamt ägt bolag i Kina. Nevs huvudkontor är i Trollhättan med produktutveckling och produktion.

Unika Saabar på auktion

2012-11-28 09:24 CET KVD Nu ges en unik möjlighet att förvärva Saab-bilar som aldrig tidigare funnits ute till försäljning. Bland objekten finns bilar som endast byggts i några få exemplar samt ett antal bilar av de modeller Saab Automobile AB började producera men som aldrig kom ut på marknaden. Auktionen, som omfattar 68 Saabar, startar i dag på KVD Kvarndammens marknadsplats www.kvd.se och avslutas 15-16 december.

2012-11-19 08:43 CET Högskolan i Skövde Indeed, two Brazilians researchers have been selected to join a team of their peers at The University of Skövde in order to further study the correlation between academia and industry as well as information security systems research.