Pressmeddelanden

2012-01-12 11:20 CET Företagarna Västra Götaland Den 19 januari anordnar Företagarna tillsammans med NyföretagarCentrum en träff för Saabanställda. Syftet med träffen är att skapa förutsättningar för att behålla kompetensen från Saabs medarbetare i Trollhättan i form av nya företag. Träffen är både till för de som är intresserade av att starta företag men även för de som driver företag idag och som på något sätt påverkas av Saabs konkurs.

2011-12-21 16:23 CET Västsvenska Handelskammaren Nästan en halv miljard kronor. Så omfattande är den satsning som regeringen vill genomföra med anledning av Saab Automobiles konkurs. Att merparten går till utbildning välkomnas av det västsvenska näringslivet.

If står för kostnaden för Saabs garanti

2011-12-21 14:04 CET If Skadeförsäkring Försäkringsbolaget If står för kostnaden för vagnskadegarantin under hela nästa år för de Saab-ägare som förlorat garantin för sin bil i samband med Saabs konkurs.

”Saabs tidigare ledning bär del i skulden”

2011-12-20 23:18 CET Chalmers tekniska högskola ”En nyckelfaktor i Saabs misslyckande är att företaget aldrig integrerades tillräckligt med GM. Det berodde på ett envist motstånd från Saabs sida, och en oförmåga hos GM att övervinna detta motstånd." Det säger Matthias Holweg, bilindustriforskare vid Chalmers och universitetet i Cambridge, som nu publicerar en rapport om orsakerna till Saabs konkurs.

2011-12-20 13:49 CET europaportalen.se Socialdemokraterna krävde på tisdagen att regeringen ansöker om pengar från EU:s globaliseringsfond för att hjälpa de anställda som drabbas av SAAB:s konkurs.

2011-12-19 17:56 CET Centerpartiet i Västra Götaland Kristina Jonäng (C), som vice ordförande i Västra Götalandsregionens utvecklingsnämnd kommentarer dagens besked om Saab.

2011-12-19 11:35 CET Västsvenska Handelskammaren In i det längsta hoppades Västsverige på att det skulle gå vägen. Men när GM så kategoriskt sade nej till en konstruktiv lösning, fanns ingen annan utväg. Många drabbas när Saab nu ansöker om konkurs. Nu efterfrågar näringslivet satsningar som skapar framtidstro och som stärker regionens konkurrenskraft.

SAAB till start i STCC

2011-12-09 14:42 CET STCC AB

2011-12-05 15:15 CET NuLink - Linköpings näringslivsbolag Linköpings och Norrköpings flygplatser har mycket goda förbindelser ut i världen och behöver i dagsläget inte fler destinationer. De så kallade hubbarna till Amsterdam, Köpenhamn och Helsingfors är mycket attraktiva, men det krävs fler avgångar för att ta hem ytterligare passagerare, som idag reser från Arlanda.

2011-11-28 14:33 CET NuLink - Linköpings näringslivsbolag Linköping City Airport är en av landets snabbast växande flygplatser. Nu har Linköpings kommun och Saab har förhandlat fram ett nytt avtal för flygplatsen. Avtalet innebär att kommunen tar över ansvaret för den civila flygverksamheten. Det innebär att kommunen tillsammans med näringslivet får förutsättningar att fortsätta utveckla affärsflyget och locka fler företag till Linköping Aviation Park.