Pressmeddelanden

Sveriges största innovationsstipendium -  innovationseliten i ny jury

Sveriges största innovationsstipendium - innovationseliten i ny jury

2012-09-03 15:26 CEST
Stockholms stads Innovationsstipendium kommer i år att för första gången delas ut inom ...

Xbrane Bioscience tar in 5,4 miljoner kronor i en lyckad nyemission

2011-04-06 13:50 CEST
Xbrane Bioscience utvecklar plattformar för design av multivalenta vacciner och för eff...

EU:s sjunde ramprogram ger närmare 4 miljoner kronor till Xbrane Bioscience AB för vidareutveckling av vaccinplattform

2011-03-03 08:25 CET
Xbrane Biosciences innovativa plattform möjliggör utveckling av nästa generations vacci...

Xbrane Bioscience lämnar in patentansökan för ny vaccinplattform

2010-10-15 08:37 CEST
Det svenska bioteknikbolaget Xbrane Bioscience har utvecklat en innovativ plattform i s...

Xbrane Bioscience får stöd från Innovationsbron för kommersialisering av en ny produkt

2010-07-07 10:06 CEST
Xbrane Bioscience har erhållit 60 000 kr i stöd från Innovationsbron för att utveckla a...

Xbrane Bioscience sluter globalt licensavtal med New England Biolabs

2009-07-13 09:00 CEST
Det ett år gamla innovationsföretaget Xbrane Bioscience har slutit ett internationellt ...