Pressmeddelanden

Riksgälden tecknar ramavtal med konsultbolaget C2Solutions AB

Riksgälden tecknar ramavtal med konsultbolaget C2Solutions AB

2015-03-13 08:13 CET
C2Solutions AB har vunnit ramavtalsupphandling som avser Resurskonsulter inom IT-konsul...

Svenska kraftnät tecknar ramavtal med konsultbolaget C2Solutions AB

Svenska kraftnät tecknar ramavtal med konsultbolaget C2Solutions AB

2015-03-02 08:05 CET
C2Solutions AB har vunnit ramavtalsupphandling som avser konsulter inom beredskap och s...

Rikspolisstyrelsen (RPS) tecknar ramavtal med konsultbolaget C2Solutions AB

Rikspolisstyrelsen (RPS) tecknar ramavtal med konsultbolaget C2Solutions AB

2014-03-19 07:27 CET
C2Solutions AB har vunnit ramavtalsupphandling som avser Resurskonsulter inom teknisk o...

Stockholm Stad förlänger ramavtal gällande informationssäkerhet med C2Solutions AB

Stockholm Stad förlänger ramavtal gällande informationssäkerhet med C2Solutions AB

2014-01-07 15:53 CET
C2Solutions är ramavtalsleverantör mot Stockholm Stad inom kompetensområdet information...

C2Solutions AB vinner ramavtalsupphandling mot Migrationsverket!

C2Solutions AB vinner ramavtalsupphandling mot Migrationsverket!

2013-08-07 08:15 CEST
C2Solutions AB har tillsammans med Secure State AB vunnit en ramavtalsupphandling avsee...

C2Solutions AB vinner ramavtalsupphandling gällande informationssäkerhet mot Försvarsmakten!

C2Solutions AB vinner ramavtalsupphandling gällande informationssäkerhet mot Försvarsmakten!

2013-06-26 08:04 CEST
C2Solutions AB har tillsammans med Secure State AB vunnit en ramavtalsupphandling avsee...

C2Solutions AB vinner ramavtalsupphandling mot Svenska Spel!

C2Solutions AB vinner ramavtalsupphandling mot Svenska Spel!

2013-06-24 08:30 CEST
C2Solutions har tillsammans med Bitsec AB vunnit en ramavtalsupphandling avseende IT-Sä...

Stockholm Stad förlänger ramavtal med leverantören C2Solutions

Stockholm Stad förlänger ramavtal med leverantören C2Solutions

2013-01-25 09:57 CET
C2Solutions är ramavtalsleverantör mot Stockholm Stad inom kompetensområdet information...