Pressmeddelanden

Transportstyrelsen utreder säkerhetskulturen på Trafikverket

2015-12-14 07:45 CET
Transportstyrelsen startar en utredning av hur Trafikverket arbetar med sin trafiksäker...

Rapportera fel viktigt för att förebygga olyckor

2015-04-20 08:00 CEST
Dialog mellan ledning och anställda, chefer som prioriterar säkerhet och rapportering a...

Miljonsatsning på säkra byggen

Miljonsatsning på säkra byggen

2012-12-14 12:25 CET
Styrelsen för Sveriges Byggindustrier satsar 50 Mkr på området ”En säker arbetsplats”. ...

Patientsäkerhet i September

2012-05-09 11:33 CEST
Den 5/9-12 kommer Caresafe AB att en utbildningsdag barnsjukvård, mödrahälsovård i ämn...

Coca-Cola samarbetar med BRM Europe när det gäller kontinuitetshantering

2010-11-25 09:01 CET
"Verksamheten på Coca-Cola får aldrig stå stilla, därför samarbetar vi med BRM Europe n...