Pressmeddelanden

Vad är Säljhinder - Sales Call Reluctance?

Vad är Säljhinder - Sales Call Reluctance?

2015-03-27 11:45 CET
Nedan en text från våra forskare om vad säljhinder egentligen är. Säljhinder är sannoli...

Sitter problemet egentligen i chefsledet?

Sitter problemet egentligen i chefsledet?

2015-02-03 09:26 CET
Ser vi på den undersökning som presenterats i tidningen Sälj och Ledarskap (september 2...

En yrkesgrupp som har många fördomar - Säljare!

En yrkesgrupp som har många fördomar - Säljare!

2014-09-07 09:53 CEST
Få yrken är väl omkastat med så många negativa fördomar som säljare. Det är synd, då ut...

Confident Approach startar i de baltiska staterna.

Confident Approach startar i de baltiska staterna.

2014-06-09 12:46 CEST
Know House i Riga kommer att vara våra representanter i de Baltiska Länderna för Confid...

Suzy Dudley CEO of BSRP Inc is visiting Sweden

Suzy Dudley CEO of BSRP Inc is visiting Sweden

2014-05-20 14:52 CEST
Suzy Dudley besöker Sverige när vi genomför vår Workshop i Sälj- och kontakthinder. Des...

Runt 40% av unga rädda att prata i telefon visar en brittisk studie!

Runt 40% av unga rädda att prata i telefon visar en brittisk studie!

2013-10-18 09:54 CEST
En brittisk studie (http://www.hrreview.co.uk/hr-news/training/almost-half-of-young-wor...

Ytterligare länder ansluter till vårt affärsconsept Confident Approach!

Ytterligare länder ansluter till vårt affärsconsept Confident Approach!

2013-02-19 12:54 CET
Belbin Svenska flyttade till Malta för två år sedan, för att bygga upp konceptet Confid...

Ny artikel i maltas största dagstidning om det vi arbetar med!

Ny artikel i maltas största dagstidning om det vi arbetar med!

2012-11-27 09:24 CET
Då vi genomförde vår Management Training Workshop (MTW) på Malta så blev vi intervjuade...

Nio nya konsulter tränade i att arbeta med Säljhinder.

Nio nya konsulter tränade i att arbeta med Säljhinder.

2012-10-29 08:53 CET
Vi fortsätter vår utveckling numera från Malta. Nio nya färdigabakade konsulter har gåt...

BelBin Assessment tidigare BelBin Svenska AB går in i Ryssland!

BelBin Assessment tidigare BelBin Svenska AB går in i Ryssland!

2012-10-08 19:20 CEST
BelBin Svenska AB som läggs ned i år och drivs från Malta pga nya rättigheter drivs frå...