Pressmeddelanden

Salutogent ledarskap i praktiken, kurs i Stockholm 6-7 september

Salutogent ledarskap i praktiken, kurs i Stockholm 6-7 september

2012-03-22 14:08 CET
Är det salutogena förhållningssättet ett outforskat område för dig, eller känner du til...