Pressmeddelanden

TOSHIBA INLEDER SAMARBETE MED ISOLDA

2015-01-19 09:00 CET Isolda AB Toshiba Tec Nordic AB och Isolda AB tecknar avtal om ett försäljningssamarbete för Toshibas toners, förbrukningsvaror och serviceartiklar. Avtalet gäller från den 1 januari 2015. Syftet är att öka tillgängligheten av Toshibas produkter på marknaden och höja servicenivån för Toshibas återförsäljare.

Say hi from Swedish Lapland 
– Innovativ kommunikation som ökar regionens konkurrenskraft

2015-01-16 11:55 CET Swedish Lapland Visitors Board Nu kan alla besökare på Luleå Airport skicka en hälsning till nära och kära från Swedish Lapland. Fyra olika fotomiljöer från regionen på plats vid café Fika & Mat att välja mellan. Vykortsväggen är en del i det strategiska arbetet att göra besökaren delaktig i marknadsföringen av regionen.

Hungerprojektets event "Den Goda Karriären" inspirerar på Münchenbryggeriet den 9 februari

2015-01-12 04:00 CET Hungerprojektet Det Goda Nätverket, som verkar inom ramen för Hungerprojektets verksamhet, bjuder in till en eftermiddag i godhetens tecken på Münchenbryggeriet i Stockholm. ​Vad driver oss att gå nya vägar och göra gott i världen? Lyssna på sex personer som förändrat världen på sina alldeles egna, personliga sätt. Välkommen att inspireras till stordåd!

Solid Försäkringar och Vartex ger cykelkunderna ett tryggare köp

2015-01-08 09:03 CET Solid Försäkringar Solid Försäkringar fortsätter ta marknadsandelar inom cykelbranschen. Nu senast tillsammans med Vartex, ett av Sveriges ledande grossistföretag på cykelmarknaden. Genom samarbetet får Vartex kunder en cykelförsäkring som ger ett starkt skydd vid cykelstöld och för borttappade nycklar.

Team Sportia/BikePartner väljer Solid Försäkringar för okrånglig cykelförsäkring

2014-12-23 10:17 CET Solid Försäkringar Solid Försäkringar och Team Sportia AB har ingått ett direkt samarbete kring cykelförsäkring. Med avtalet får Solid Försäkringar nu förtroendet att stå bakom försäkringen till Team Sportias/BikePartners egna cykelmärken. En försäkring som ger kunderna ett mycket starkt skydd vid cykelstöld.

2014-12-18 08:27 CET Kulturföreningen Spiritus Mundi InteOkej, en verksamhet som bedrivs av den ideella föreningen Spiritus Mundi, arbetar med barn och unga och deras utsatthet på internet. Resultify arbetar med digital affärsutveckling och marknadsföring. Gemensamt jobbar InteOkej och Resultify för att förbättra nätklimatet och den stundtals hårda tonen på internet. 

2014-12-16 08:00 CET Sahlgrenska Universitetssjukhuset Att läkare gör avsteg från bestämda riktlinjer eller behandlingar händer regelbundet. Däremot är det ovanligt att kunskapen dokumenteras och kommer fler patienter till godo. Det ska nu Sahlgrenska Universitetssjukhusets och Harvard Medical Schools nya, gemensamma forskningsinstitut ändra på.

2014-12-15 13:00 CET Region Skåne Kunskapscentrum för demenssjukdomar vid SUS har fått i uppdrag att utverka en plan för hur framtidens demensvård ska se ut. Ökad samverkan mellan de tre huvudmännen; specialistsjukvården, primärvården och kommunens hemsjukvård är en viktig del. – Vi måste koppla samman demensvårdens olika delar till en fungerande helhet, säger professor Lennart Minthon, en av initiativtagarna till projektet.

2014-12-12 09:28 CET Kulturföreningen Spiritus Mundi Förra veckan gick startskottet för ett nytt samarbete mellan de två Malmöbaserade ideella föreningarna Spiritus Mundi/Inte Okej och Malmö mot Diskriminering. Samarbetet är en spännande matchning då organisationernas kunskap och verksamheter kompletterar varandra på ett mycket bra sätt.

2014-12-11 11:23 CET Fortum Sverige AB Den 22 november startade Fortum initiativet #ljusarejul. Vi bjöd in stockholmarna att tillsammans med oss bidra till Stockholm Stadsmissions arbete för de som lever i hemlöshet. Tillsammans gör vi julen lite ljusare och varmare för de 2866 av stadens invånare som idag saknar ett hem. Idag, när kampanjen pågått i 20 dagar har stockholmarna tillsammans tänt 1474 virtuella lampor.