Pressmeddelanden

2014-12-18 08:27 CET Kulturföreningen Spiritus Mundi InteOkej, en verksamhet som bedrivs av den ideella föreningen Spiritus Mundi, arbetar med barn och unga och deras utsatthet på internet. Resultify arbetar med digital affärsutveckling och marknadsföring. Gemensamt jobbar InteOkej och Resultify för att förbättra nätklimatet och den stundtals hårda tonen på internet. 

2014-12-16 08:00 CET Sahlgrenska Universitetssjukhuset Att läkare gör avsteg från bestämda riktlinjer eller behandlingar händer regelbundet. Däremot är det ovanligt att kunskapen dokumenteras och kommer fler patienter till godo. Det ska nu Sahlgrenska Universitetssjukhusets och Harvard Medical Schools nya, gemensamma forskningsinstitut ändra på.

2014-12-15 13:00 CET Region Skåne Kunskapscentrum för demenssjukdomar vid SUS har fått i uppdrag att utverka en plan för hur framtidens demensvård ska se ut. Ökad samverkan mellan de tre huvudmännen; specialistsjukvården, primärvården och kommunens hemsjukvård är en viktig del. – Vi måste koppla samman demensvårdens olika delar till en fungerande helhet, säger professor Lennart Minthon, en av initiativtagarna till projektet.

2014-12-12 09:28 CET Kulturföreningen Spiritus Mundi Förra veckan gick startskottet för ett nytt samarbete mellan de två Malmöbaserade ideella föreningarna Spiritus Mundi/Inte Okej och Malmö mot Diskriminering. Samarbetet är en spännande matchning då organisationernas kunskap och verksamheter kompletterar varandra på ett mycket bra sätt.

2014-12-11 11:23 CET Fortum Sverige AB Den 22 november startade Fortum initiativet #ljusarejul. Vi bjöd in stockholmarna att tillsammans med oss bidra till Stockholm Stadsmissions arbete för de som lever i hemlöshet. Tillsammans gör vi julen lite ljusare och varmare för de 2866 av stadens invånare som idag saknar ett hem. Idag, när kampanjen pågått i 20 dagar har stockholmarna tillsammans tänt 1474 virtuella lampor.

Hostingbolag ingår samarbete för att främja framtidens digitala tjänster

2014-12-10 09:34 CET City Network Hosting AB ​City Network och Ballou Hosting Intelligence ingår samarbete för att gemensamt främja morgondagens digitala tjänster. De bägge hostingbolagen, som båda har sitt säte i Karlskrona, har tagit ett strategiskt beslut om ett utbyte av tjänster för att därigenom på ett affärsmässigt sätt kunna dra fördel av varandras styrkor och möta framtidens kapacitetsbehov.

Hostingbolag ingår samarbete för att främja framtidens digitala tjänster

2014-12-10 09:00 CET Ballou Hosting Intelligence City Network och Ballou Hosting Intelligence ingår samarbete för att gemensamt främja morgondagens digitala tjänster. De bägge hostingbolagen, som båda har sitt säte i Karlskrona, har tagit ett strategiskt beslut om ett utbyte av tjänster för att därigenom på ett affärsmässigt sätt kunna dra fördel av varandras styrkor och möta framtidens kapacitetsbehov.

Solid Försäkringar och Cycleurope förnyar samarbetet kring cykelförsäkring

2014-12-10 08:59 CET Solid Försäkringar Solid Försäkringar har fått fortsatt förtroende att stå bakom cykelförsäkringen för Sveriges ledande cykelproducent, Cycleurope. Nu garanteras Cycleuropes kunder även i fortsättningen att få ett starkt skydd när de köper en cykel.

#50 – tis: Gehör för krav på ökad makt åt kvinnor i Irak

2014-12-09 16:48 CET Feministiskt Perspektiv Irak är det första landet i Mellanöstern där regeringen inlett ett samarbetsprogram med kvinnoorganisationer för att genomföra målen i FN:s säkerhetsråds resolution 1325, om kvinnor fred och säkerhet. Än finns stora hinder i praktiken, konstaterar Hanaa Hamood Abbas, som besökt Stockholm för att delta i den globala granskningen av hur resolutionen efterlevs. Sholeh Irani intervjuade henne.

Unikt kulturavtal tecknat mellan VGR och Litauen

2014-12-08 09:33 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat ​Västra Götalandsregionens kulturnämnd har upprättat ett samarbetsavtal på kulturområdet. Avtalet är tecknat mellan VGR och Region Vilnius. Målet är att parterna ska stärkas genom en kulturell dialog som involverar både institutioner och det fria kulturlivet.