Pressmeddelanden

Öresundskraft och Solid Försäkringar ökar tryggheten för el-kunder

2014-11-25 09:45 CET Solid Försäkringar Energibolaget Öresundskraft och Solid Försäkringar har tecknat samarbetsavtal för Buffertförsäkring som ger kunderna större ekonomisk trygghet i tillvaron. Samarbetet innebär att Öresundskrafts kunder kommer att erbjudas en buffert på 2 000 kronor som betalas ut månadsvis vid arbetslöshet eller sjukskrivning.

​​​​​ABB och Mälarenergi kraftsamlar för att erbjuda kunder helhetslösningar inom energieffektivisering

2014-11-24 11:12 CET Mälarenergi AB Tillsammans kommer företagen att med samlad kompetens inom energiområdet erbjuda kraftfull energieffektivisering till kunder.

2014-11-24 09:43 CET Hässleholms kommun För att främja gränsöverskridande lokal kultur och turism har ett svenskt-danskt samarbete pågått i ett och ett halvt år med att utveckla appen Historia utan gränser. Nu sammanfattas projektet i en konferens.

Innventia väljer Wide narrow för strukturerad Competitive Intelligence

2014-11-19 13:04 CET Wide narrow - Skogs- och pappersindustrin står just nu inför omvälvande förändringar. Som världsledande forskningsinstitut är det helt avgörande att ha ett välstrukturerat och effektivt CI-arbete. Wide narrow har en av marknadens bästa systemlösningar för att hantera omvärldsinformation, analys och inte minst rapportering, säger Fredrik Rosén, Marknadschef på Innventia.

SUBSTITUTE MUSIC GROUP - ARTISTERNAS BOLAG

2014-11-17 20:12 CET Substitute Music Group Först ut på nystartade, svenska independentbolaget SUBSTITUTE MUSIC GROUP är radioaktuella rockbandet My Heart Is A Metronome och ett samarbete med världsnamnet Wakey!Wakey!

Livet med funktionsnedsättning visas i Sankt Petersburg

2014-11-17 09:00 CET Svenska institutet I den nya fotoutställningen “AccessAbility”, producerad av Svenska institutet (SI),har den svenske fotografen Markus Marcetic fotograferat 14 personer med olika funktionsnedsättningar, som även har delat med sig av sina personliga livsberättelser. Utställningens syfte kan sammanfattas med ett ord: värdighet.

Vi kompetensutvecklar Sveriges kodare

2014-11-14 09:42 CET Dataföreningen Kompetens Dataföreningen Kompetens och Edument har tecknat ett nytt samarbetsavtal som ger Dataföreningen Kompetens kunder tillgång till ett omfattande utbud av utbildningar inom systemutveckling. I det utbud som tillkommer återfinns bland annat .NET, C#, AngularJS, TDD, ReSharper, Git, Java, SQL, CSS, REST, HTML5, C++, Python, Perl, Rakudo Perl, Applied Domain-Drive Design samt SOA.

ELON och Elkedjan startar samarbete med Barndiabetesfonden

2014-11-14 09:34 CET ELON Fackhandelskedjorna ELON och Elkedjan initierar i samband med Världsdiabetesdagen ett samarbete med Barndiabetesfonden. I de sammanlagt drygt 400 butikerna kommer insamlingsbössor finnas utplacerade.

Codemill tar rygg på norrländska designprojektet Baccy Packs

2014-11-10 11:30 CET Codemill Codemill går in som första företagssupporter till Kickstarter-projektet Baccy Packs, ett miljövänligt och hållbart designprojekt för ryggsäckar.

2014-11-07 11:30 CET Landskrona Energi AB Green Hub Landskrona är ett nytt samarbete mellan Landskrona Energi AB, AB Landskronahem och LSR AB för att gemensamt driva utvecklingen av ett hållbart Landskrona. Samarbetet är unikt, då tre kommunala samhällsnyttiga aktörer från näringslivet kopplas samman med akademiska studier från Lunds universitet.