Pressmeddelanden

2014-08-22 14:09 CEST Södertörns högskola ”Om makt och politik” är namnet på en ny blogg som drivs av statsvetare från Södertörns högskola, Lunds universitet och Umeå universitet. Inläggen på bloggen kommenterar svensk och internationell politik ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

2014-06-26 13:49 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Varje dag berättar medierna om konkurrensutsättningar och marknadsanpassningar. Men hur styrs, regleras och organiseras en marknad? Vilka problem har följt av privatiseringarna och avregleringarna? Om detta skriver ett antal forskare i ett försök att göra marknaderna omkring oss lite lättare att förstå. Alla dessa marknader är den sjunde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond.

Bakom varje politiker står en förvånad forskare?

2014-06-25 15:23 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond För åttonde året i rad arrangeras SAMspråk under Almedalsveckan i Visby. Årets upplaga bjuder på allt från gruvfrågan till spelmarknaden med framstående forskare, politiker och beslutsfattare.

2014-06-13 09:37 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser för femte gången Flexit-anställningar i företag och organisationer. I år utlyser RJ platser som in-houseforskare på FOU Välfärd Region Västerbotten, Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), och Vårdanalys.

2014-06-03 13:34 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond närmar sig sin 50:e födelsedag och firar med att lansera en rad satsningar på humaniora och samhällsvetenskap. Totalt rör sig i år totalt om cirka 165 miljoner kronor i nya satsningar.Främst i raden är själva Jubileumssatsningen: Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap.

Mästarens återkomst. En essä om vår tids utmaningar och samhällsvetenskapens möjligheter

2014-05-20 10:47 CEST Dialogos Förlag Vad är det som krävs för att motverka den oro som sprider sig i världen idag? I en tid av en snabb globalisering har vi inga samhälleliga institutioner som kan förklara utvecklingen och sätta den i ett sammanhang. Vi längtar efter en "mästare", anser författaren.

2014-03-04 08:38 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Synteser, gedigna fördjupningar och längre, fördjupande resonemang tar tid att skriva. Därför introducerar RJ nu en ny stödform som ska ge forskare tid att forska: RJ Sabbatical. Stödet ges till tillvidareanställda lektorer och forskare i 6 till 24 månader. Det hela är en försöksverksamhet som kommer att pågå i tre år.

2014-02-21 11:20 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond har beslutat att öka satsningarna på svensk humaniora och samhällsvetenskap under 2014. De goda finanserna ska avspegla sig i satsningarna på framstående svensk forskning.Totalt omfattar budgeten 556 miljoner kronor, vilket är en avsevärd ökning. En av många insatser är en särskild jubileumssatsning om 100 miljoner kronor.

2014-01-31 10:18 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Företagsvärldens idéer om effektivitet, rationaliseringar och konkurrens görs i dag allt oftare till både norm och praktik också för ideella organisationer. Det kan vara ett problem menar Johan Hvenmark som studerat fenomenet i forskningsprojektet I gränslandet mellan näringsliv och civilsamhälle – om användandet av managementmodeller i svenska ideella organisationer.

Ny metod underlättar förståelsen av ekonomiska och politiska förändringar

2014-01-17 15:01 CET Institutet för Framtidsstudier Forskare vid Institutet för Framtidsstudier och Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att studera komplexa samhällsfenomen. Metoden gör det möjligt att ur stora mängder data, upptäcka mönster och samband som annars skulle vara svåra att hitta. Mjukvaran finns redan tillgänglig, och idag publiceras en artikel om metoden i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.