Pressmeddelanden

Umeåforskare prisad för norrlandsperspektiv

2015-05-18 09:00 CEST Umeå universitet Madeleine Eriksson, universitetslektor, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, har utsetts till årets pristagare av stiftelsen Uppsala universitets Umeåfond 2015.

2015-05-05 09:42 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Den 6 maj fyller Riksbankens Jubileumsfond 50 år. 2014 delade stiftelsen ut 524 miljoner kronor till humaniora och samhällsvetenskap. Jubileet firas med ett symposium. Bland annat pratar Harvardprofessorn Robert Darnton om boken i digitaliseringarnas tidevarv, Yale-statsvetaren Ellen Lust om demokratisträvanden i Mellanöstern och Jena-sociologen Hartmut Rosa om vår tids acceleration.

2015-05-04 13:43 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Bo Rothsteins forskningsgrupp ”The Quality of Government Institute at University of Gothenburg” kan visa att korrupta, inkompetenta och på annat sätt dysfunktionella samhällsinstitutioner är en viktig orsak till både fattigdom och mänskligt lidande. QoG-institutets unika databaser kommer dessutom att möjliggöra fortsatt forskning inom fältet. Programmet presenterar sina slutresultat den 7 maj.

2015-04-23 16:37 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

2015-04-17 10:46 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Det går långsamt för försäkringssektorn att anpassa sig till klimatförändringarna. Statsvetaren Carina Keskitalo har undersökt hur försäkringsbolag i olika länder förbereder sig för varmare klimat och fler översvämningar i ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Ändå är det försäkringsbolagen som kommer att ta första smällen.

Normer viktigare än ekonomi när pappor väljer att stanna hemma

2015-04-10 13:14 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Att svenska pappor tar ut mer pappaledighet än norska är möjligen inte förvånande. Men det är inte högre ersättning utan framför allt normer om hur man bör göra som påverkar. När Christina Bergqvist i ett RJ-finansierat projekt undersökte hur besluten om vem som ska vara hemma med barnen fattas, upptäckte hon att kulturella normer och moraliska incitament spelade stor roll.

Samhällskunskap och historia viktigt för elevers samhällsengagemang

2015-03-16 06:52 CET Stockholms universitet Det gymnasieelever lär sig i samhällskunskap och historia kan användas i ett aktivt samhällsliv både under och efter skoltiden. En ny avhandling från Stockholms universitet bidrar med redskap som kan utveckla samhällskunskaps- och historieämnet i skolan.

2014-12-18 10:27 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond När docenten i folkhälsovetenskap Monica Åberg Yngwe analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor. Hon har slutrapporterat "Könsskillnader i ekonomiska resurser, hälsa och dödlighet – betydelsen av sociala jämförelser, preferenser och relativ deprivation".

2014-12-01 15:34 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Trots enigheten kring vikten av kunskap i dagens samhälle saknas tillräckliga, oberoende och systematiska insikter i hur kunskap och inte minst världsledande forskning kommer till stånd. Därför skapar Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet ett forskningsprogram om den långsiktiga kunskapsförsörjningen. 80 miljoner kronor utlyses.

2014-11-24 13:56 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tar ytterligare ett steg för att föra samman hum/sam-forskare med näringsliv och civilsamhälle. Den nya Flexit-utlysningen erbjuder fem anställningar som in-houseforskare vid ABB Corporate Research, Hyresgästföreningen, Invigos, IOGT-NTO samt Svenska golfförbundet.