Pressmeddelanden

2015-10-23 15:55 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond RJ, diskuterar nu att, i samarbete med flera andra finansiärer, bevilja medel till de hum-/samforskare som har sökt ERC:s Starting eller Consolidator grant. Det gäller de forskare vars ansökningar uppfyller alla kriterier för hög vetenskaplig kvalitet men som det inte finns medel för.

2015-10-15 18:00 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Åtta forskargrupper delar på 80 miljoner kronor för att forska om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Detta är en gemensam satsning mellan Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Initiativet togs till följd av de stora kunskapsbrister som fanns. Åtta projekt tilldelas anslag.

2015-10-15 16:40 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar drygt 300 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt finansieras 57 projekt av varierande storlek, från långsiktiga, internationella projekt till investeringar för att bygga upp infrastruktur för forskning.

2015-10-15 10:11 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Nu inbjuder forskningsprogrammet Score till sin slutkonferens om sin forskning. Professor Nils Brunsson har lett en grupp forskare som försökt att förstå vad det egentligen är för skillnader mellan marknader och organisationer som hur de förra faktiskt organiseras. Välkommen den 9 november mellan 13 och 17, på en konferens på Handelshögskolan.

Varför faller alltid smörgåsen med smöret nedåt?

2015-09-23 10:37 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Den frågan besvaras på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg av Patrik Norqvist, universitetslektor i rymdfysik vid Umeå universitet. I år bjuder vi på 74 kvartslånga föredrag. Några av rubrikerna: "Fucking svenska", "Humaniora i en algoritmisk framtid", "Munkavle eller megafon", "Ett hav av plast", "Molekylär gastronomi", "Vem äger stulen konst?", "Det gudlösa folket". Kort sagt, vi blandar.

Farväl till fri forskning?

2015-09-22 14:59 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond På seminariet Farväl till fri forskning? på Bokmässan i Göteborg, diskuteras vetenskapens villkor: finansiering, organisering, meritering och det fria tänkandets ovissa framtid.

Kunskapskvart på Forskartorget

2015-09-22 11:09 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Välkommen till Forskartorget på Bokmässan, Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder en mängd intressanta föredrag baserade på aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. På en kvart ger forskarna dig en inblick i allt från yttrandefrihet och jämställd karriärutveckling för forskare, till flerspråkiga storstadsmiljöerna och författaren som kändis.

2015-08-19 16:32 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Avancerade kunskaper är avgörande för allt fler verksamheter. Parallellt växer behovet att integrera kunskaperna till fungerande lösningar. Särskilt viktig är detta för teknikbaserade företag i internationell konkurrens. I forskningsprogrammet KITE har forskare vid Linköpings och Gävle universitet undersökt hur företagen möter kraven att tillägna sig och integrera kunskaper .

2015-06-25 15:58 CEST Umeå universitet Umeå universitet blir först i landet att ge polisstudenter högskoleexamen. Från höstterminen 2015 får de studenter som gör sin polisutbildning i Umeå 120 högskolepoäng i polisiärt arbete.

Samspråk om tredje uppgiften, var fjärde svensk, osynliga makthavare och oheliga allianser

2015-06-23 14:44 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond För nionde året i rad arrangeras SAMspråk under Almedalsveckan i Visby. Årets upplaga bjuder på allt från oheliga allianser till klimathotets semester. Deltar gör framstående forskare, politiker och beslutsfattare.