Pressmeddelanden

2015-08-19 16:32 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Avancerade kunskaper är avgörande för allt fler verksamheter. Parallellt växer behovet att integrera kunskaperna till fungerande lösningar. Särskilt viktig är detta för teknikbaserade företag i internationell konkurrens. I forskningsprogrammet KITE har forskare vid Linköpings och Gävle universitet undersökt hur företagen möter kraven att tillägna sig och integrera kunskaper .

2015-06-25 15:58 CEST Umeå universitet Umeå universitet blir först i landet att ge polisstudenter högskoleexamen. Från höstterminen 2015 får de studenter som gör sin polisutbildning i Umeå 120 högskolepoäng i polisiärt arbete.

Samspråk om tredje uppgiften, var fjärde svensk, osynliga makthavare och oheliga allianser

2015-06-23 14:44 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond För nionde året i rad arrangeras SAMspråk under Almedalsveckan i Visby. Årets upplaga bjuder på allt från oheliga allianser till klimathotets semester. Deltar gör framstående forskare, politiker och beslutsfattare.

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok TÄNKA VIDARE

2015-06-17 16:54 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Tänka vidare (Thinking Ahead) är den åttonde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. I 2015/2016 års bok uppmärksammar vi vetenskapens villkor: finansiering, organisering, meritering och det fria tänkandets ovissa framtid.

Hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten

2015-06-11 09:53 CEST Umeå universitet Professor Rick Sarre, erkänd forskare inom rättsvetenskap med ett stort samhällsengagemang, och professor Philomena Essed, genusforskare som kämpar för social rättvisa och synliggör rasdiskriminering, har utsetts till 2015 års hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

2015-06-08 11:27 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Tre forskare har utsetts till 2015 års Pro Futura-forskare i den tionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Riksbankens Jubileumsfonds styrelse utsåg under torsdagen den 4 juni filologen Renaud Gagné, historikern Joel Isaac och filosofen Andreas Stokke till 2015 års Pro Futura-forskare. De tre forskarna har valts ut på rekommendation av SCAS i Uppsala.

2015-06-08 10:47 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond RJ Sabbatical är ren försöksverksamhet från Riksbankens Jubileumsfond som syftar till att ge lektorer och professorer tid att forska. Gensvaret har varit stort. Liksom i den första omgången har ansökningstrycket varit högt - beviljandegraden var i år endast 5,6 procent. Av många sökande fick endast sju forskare fick anslag. Ytterligare medel har beviljats till en tredje omgång.

Umeåforskare prisad för norrlandsperspektiv

2015-05-18 09:00 CEST Umeå universitet Madeleine Eriksson, universitetslektor, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, har utsetts till årets pristagare av stiftelsen Uppsala universitets Umeåfond 2015.

2015-05-05 09:42 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Den 6 maj fyller Riksbankens Jubileumsfond 50 år. 2014 delade stiftelsen ut 524 miljoner kronor till humaniora och samhällsvetenskap. Jubileet firas med ett symposium. Bland annat pratar Harvardprofessorn Robert Darnton om boken i digitaliseringarnas tidevarv, Yale-statsvetaren Ellen Lust om demokratisträvanden i Mellanöstern och Jena-sociologen Hartmut Rosa om vår tids acceleration.

2015-05-04 13:43 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Bo Rothsteins forskningsgrupp ”The Quality of Government Institute at University of Gothenburg” kan visa att korrupta, inkompetenta och på annat sätt dysfunktionella samhällsinstitutioner är en viktig orsak till både fattigdom och mänskligt lidande. QoG-institutets unika databaser kommer dessutom att möjliggöra fortsatt forskning inom fältet. Programmet presenterar sina slutresultat den 7 maj.