Pressmeddelanden

Sex forksare till Medelhavsinstituten

2016-01-04 13:53 CET
Riksbankens Jubileumsfond har utsett sex forskare som får var sin vistelse vid de svens...

Sex forksare till Medelhavsinstituten

2016-01-04 13:53 CET
Riksbankens Jubileumsfond har utsett sex forskare som får var sin vistelse vid de svens...

SPIN hjälper till i analysen av välfärden

2015-12-17 09:03 CET
SPIN är en databas som möjliggör analyser av välfärdsstatens institutionella ramverk. ​...

Dåliga skolresultat påverkar hälsan

2015-12-14 07:06 CET
Bo Vinnerljung, Stockholms universitet, har lett en grupp forskare som i ett av de stör...

Utlysning: Samlingarna och forskningen

2015-12-03 16:50 CET
Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien utlyser för andra gången anslag som s...

Forskare stöder utvecklingen i organisationer

Forskare stöder utvecklingen i organisationer

2015-12-03 11:20 CET
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu ytterligare en gång för att föra samman hum/sa...

Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap!

2015-12-02 14:05 CET
Välkomna till ett samtal om framtida utsikter för humaniora och samhällsvetenskap! I sa...

Stiftelser vill se fler ERC-ansökningar

2015-10-23 15:55 CEST
RJ, diskuterar nu att, i samarbete med flera andra finansiärer, bevilja medel till de h...

80 miljoner för forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

2015-10-15 18:00 CEST
Åtta forskargrupper delar på 80 miljoner kronor för att forska om samhällets långsiktig...

Riksbankens Jubileumsfond finansierar 57 forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap

2015-10-15 16:40 CEST
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar drygt 300 miljoner kronor till forskning inom h...