Pressmeddelanden

2014-03-04 08:38 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Synteser, gedigna fördjupningar och längre, fördjupande resonemang tar tid att skriva. Därför introducerar RJ nu en ny stödform som ska ge forskare tid att forska: RJ Sabbatical. Stödet ges till tillvidareanställda lektorer och forskare i 6 till 24 månader. Det hela är en försöksverksamhet som kommer att pågå i tre år.

2014-02-21 11:20 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond har beslutat att öka satsningarna på svensk humaniora och samhällsvetenskap under 2014. De goda finanserna ska avspegla sig i satsningarna på framstående svensk forskning.Totalt omfattar budgeten 556 miljoner kronor, vilket är en avsevärd ökning. En av många insatser är en särskild jubileumssatsning om 100 miljoner kronor.

2014-01-31 10:18 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Företagsvärldens idéer om effektivitet, rationaliseringar och konkurrens görs i dag allt oftare till både norm och praktik också för ideella organisationer. Det kan vara ett problem menar Johan Hvenmark som studerat fenomenet i forskningsprojektet I gränslandet mellan näringsliv och civilsamhälle – om användandet av managementmodeller i svenska ideella organisationer.

Ny metod underlättar förståelsen av ekonomiska och politiska förändringar

2014-01-17 15:01 CET Institutet för Framtidsstudier Forskare vid Institutet för Framtidsstudier och Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att studera komplexa samhällsfenomen. Metoden gör det möjligt att ur stora mängder data, upptäcka mönster och samband som annars skulle vara svåra att hitta. Mjukvaran finns redan tillgänglig, och idag publiceras en artikel om metoden i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

Upphovsrätten förändras radikalt i det tysta

2014-01-17 10:21 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Ingen kan ha undgått de senaste årens heta debatt om upphovrätten. Nu visar Sanna Wolk, docent i civilrätt, i ett nyligen avslutat projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, att på EU-nivå ändras upphovsrätten – men inte genom att förändra lagen i sig, utan genom en ny tolkning av lagstiftningen.

2014-01-13 10:19 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 12 universitet har inkommit med 28 nomineringar till 2014 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten i år också Cambridge, Köpenhamn och Tartu universitet nominerat forskare. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet. Flera av de forskare som varit med , exempelvis Sara Danius, är i dag välkända både inom och utom universitetsvärlden.

2013-10-31 16:08 CET Umeå universitet Vetenskapsrådet delar ut drygt 10 miljoner kronor till tre forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Umeå universitet. Dessutom tilldelas Pelle Snickars, som blir ny professor vid Umeå universitet till årsskiftet, närmare 8,8 miljoner kronor.

2013-10-29 15:50 CET Södertörns högskola Södertörns högskolas kandidat- och magisterutbildning i medieteknik bedöms ha hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.

Hur det digitala förändrar normer, makt och människor

2013-10-29 10:23 CET Umeå universitet Det digitala går inte att separera från den analoga världen. Vad som händer online orsakar konkreta förändringar i våra kroppar, byggnader och samhällen. Men hur går detta samspel till? I en ny bok: "Hybrid Media Culture: Sensing Place in a World of Flows" publicerar forskare från Umeå universitet några av de första studierna som kartlägger hur det går till när online och offline vävs samman.

2013-10-24 16:30 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar i dag cirka 290 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Genom att därtill öka stödet till internationalisering och open access vill RJ stärka forskarnas konkurrenskraft och handlingsfrihet.