Pressmeddelanden

Kön avgör vad doktorn ordinerar

Kön avgör vad doktorn ordinerar

2017-11-27 08:00 CET
Kön avgör vad doktorn ordinerar. Man ser oftare kvinnors problem som psykiska och behan...

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

2016-06-22 09:10 CEST
Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas...

Forskare testar ny behandling för smärtpatienter

2015-08-17 14:15 CEST
Patienter, som lider av både kronisk smärta och psykisk ohälsa, har svårt att komma ut ...

Bipolär sjukdom i praktiken

Bipolär sjukdom i praktiken

2014-09-26 11:23 CEST
Personer med psykisk sjukdom har dubbelt så hög risk att drabbas av missbruk än den gen...

Sveriges bästa vårdtidning

Sveriges bästa vårdtidning

2014-02-12 10:36 CET
Nu tar Psoriasistidningen steget och blir en av Sveriges bästa tidskrifter om vård och...

Psykiatrisymposium 2012 - 9-10 maj i Stockholm

Psykiatrisymposium 2012 - 9-10 maj i Stockholm

2011-12-15 14:46 CET
Göran Hägglund, Ann Heberlein och Gerhard Larsson är några av de talare som kommer att ...

Psykiatrisymposium, konferens 10-11 maj

Psykiatrisymposium, konferens 10-11 maj

2011-01-18 10:19 CET
Psykisk ohälsa är den sjukskrivningsorsak som ökat allra mest under de senaste årtionde...