Pressmeddelanden

Är en Iphone mer komplicerad än människans psyke?

Är en Iphone mer komplicerad än människans psyke?

2014-02-25 12:34 CET
Människan är av någon anledning inte alls ödmjuk när det gäller att bygga upp eller åte...

Mönster visar tydligt att visuell överblick gör skillnad för psykologisk behandling

Mönster visar tydligt att visuell överblick gör skillnad för psykologisk behandling

2014-01-21 09:52 CET
Psykologi kan inte bli framgångsrik utan en processkarta som leder samtalet, samma rege...

Ännu ett område som visar samma negativa resultatmönster - ätstörningar.

Ännu ett område som visar samma negativa resultatmönster - ätstörningar.

2014-01-08 12:18 CET
De uppstår som alla andra psykiska tillstånd av två orsaker (om det inte är en hjärnska...

Hur skulle samtalet kunna lösa människors komplicerade problem??

Hur skulle samtalet kunna lösa människors komplicerade problem??

2014-01-07 14:22 CET
I huvudsak har Gunnar Bergström rätt i sin artikel i Aftonbladet. En gång beroende = al...

Samtalet är sannolikt det mest komplexa människan deltar i!

Samtalet är sannolikt det mest komplexa människan deltar i!

2014-01-03 07:17 CET
Psykologisk orientering är en ny behandlingsmetod som löser problemen för flertalet. Pr...

Hur står det till med psyk - och missbruksvården egentligen?

Hur står det till med psyk - och missbruksvården egentligen?

2013-11-29 18:57 CET
Många beskriver hur man försökt få hjälp genom psykiatrin, missbruksvården, genom olika...

Varför tror vi på samtalet som inte kan lösa svårare problem?

2013-09-29 21:10 CEST
Varför tror vi att andra metoder som använder alla möjliga ting från sockerbaserade pil...

Newsmill; "Jag mådde ju bättre en stund - men sen blev det kaotiskt igen"

2013-08-20 10:44 CEST
Så efter fyra års vistelse på behandlingshem hade jag egentligen inte lärt mig något ko...

Skillnaden mellan orientering och desorientering inom psykologin måste förstås.

2013-07-18 17:46 CEST
Skillnaden mellan orientering och desorientering samt komplexitet och enkelhet i kombin...

Först funktionell psykologisk behandling - därefter arbete!

2013-06-25 08:04 CEST
Javisst måste vi det. Men det saknas ett avgörande steg i det resonemanget. Först måste...