Pressmeddelanden

2014-12-19 12:02 CET Högskolan i Jönköping I en ny nationell satsning ska Högskolan i Jönköping tillsammans med sex andra lärosäten utveckla strategier och arenor för en bättre samverkan mellan universitet och högskolor och omvärlden.

Forskningsprojekt bidrar till ökad användning av 3d-printing inom industrin

2014-12-19 08:07 CET SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 3d-printing, eller additiv tillverkning (AT) som det också heter, är ett av årets mest hajpade ord, enligt ett analytikerföretag, men har hittills haft svårt att nå svensk industri i en större omfattning. Nu satsar Vinnova 5,4 miljoner kronor i ett projekt som leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, för att kunna möta utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning.

​Klartecken för 120 nya lägenheter i Göteborg

2014-12-17 13:00 CET Johanneberg Science Park Detaljplanen för lägenheter inom samarbetsprojektet Positive Footprint Housing vid Dr Allards gata i Göteborg har vunnit laga kraft. Samtliga överklaganden har avslagits i alla instanser och inte getts prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Här är första bilderna på HSB Living Lab!

2014-12-09 08:00 CET Johanneberg Science Park ​HSB har lämnat in bygglovsansökan för HSB Living Lab, det unika forskningsprojektet för framtidens boende. Därmed offentliggörs för första gången hur HSB Living Lab kommer att se ut. Det är arkitektkontoret Tengbom som ritat huset som kommer att byggas på Chalmers campusområde i Göteborg. Tengbom ingår också i det långsiktiga partnersamarbetet kring forskningen inom ramen för HSB Living Lab.

Unikt elektronikcentrum byggs i Halmstad

2014-12-08 09:00 CET Högskolan i Halmstad ​Smarta telefoner, säkrare fordon och trådlösa varningssystem inom vården. Det är bara några exempel på produkter och system som är helt beroende av integrerad elektronik. Nu byggs Elektronikcentrum i Halmstad – en anläggning på Högskolan i Halmstads campus där akademi, industri, kommun och region skapar framtidens elektroniklösningar.

2014-12-04 15:00 CET Johanneberg Science Park I höst har 125 medverkande från företag, samhällsaktörer och akademi varit idésprutor för Göteborgs framtid. I ett utmaningsdrivet innovationslabb, en workshopserie för hållbar stadsutveckling, har inte mindre än 17 koncept tagits fram. Välkommen till Visual Arena, Lindholmen Science Park, den 10 december, där koncepten presenteras.

2014-12-03 17:48 CET 4Dialog Många arbetsgivare kräver arbetslivserfarenhet men att skaffa den kan vara svårt. Caroline Nilsson, Emilia Nygren och Asmah Ismaal läser Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle och kan numera skriva ”praktikanter på 4Dialog” i sina CV:n.

2014-11-27 15:36 CET Region Skåne Konferensen Skånskt Bostadsforum är startskottet för ett helt nytt sätt att arbeta med problem och hinder på den skånska bostadsmarknaden. Efter år av utredningar och alla-skyller-på-alla mentalitet har Skånes regionala utvecklingsaktörer bjudit in till kreativ verkstad. Fredagen den 28 november samlas 150 privata och offentliga aktörer för att via en kreativ verkstad gå från ord till handling.

Samla de goda krafterna där de behövs

2014-11-27 14:41 CET Örebro universitet Ett samarbete mellan Örebro kommun, polisen och Örebro universitet för att minska brottslighet och otrygghet får ytterligare 250 000 kronor från Brottsförebyggande rådet, Brå. Dessutom bidrar Örebro Bostäder och Örebro kommuns brottsförebyggande råd med 200 000 kronor. Nu ska projektet knyta ihop säcken i Örebro för att kunna sprida arbetsmetoden till andra kommuner.

Skanska blir delägare i Johanneberg Science Park AB

2014-11-26 06:15 CET Johanneberg Science Park Som ett led i arbetet med hållbarhets- och utvecklingsfrågor har Skanska beslutat att gå in som delägare i Johanneberg Science Park AB. I samarbete med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad och representanter för näringslivet är avsikten att finna nya möjligheter att bedriva forskningsprojekt med inriktning på miljö och social hållbarhet.