Pressmeddelanden

2015-03-26 13:54 CET Umeå kommun Anna Zachrisson får Umeå kommuns vetenskapliga pris 2015, inom området miljö. Hon får priset för att hon är en mycket produktiv och begåvad ung forskare. Anna Zachrisson är lektor vid den statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.

Fjällvägen, i ord och bild,  på plats i Tönnebro.

2015-03-25 14:07 CET Projekt Fjällvägen ​Nu kan du ta del av Fjällvägens mångfald vid Tönnebro rastplats vid Hälsingekusten. Starten eller målet för den 40 mil långa Fjällvägen mellan Tönnebro och norska gränsen i Funäsfjällen, riksvägarna 83/84. Fjällvägens upplevelser, kultur, natur och skönhet finns nu i ord, bild och karta på skyltar.

Samverkan i välfärden och världen – tema på konferens i Linköping

2015-03-23 10:39 CET Linköpings kommun Verkliga berättelser om att ta sig från utanförskap till egen försörjning. Avslutning av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och ett stort antal seminarier. Det är något av innehållet i den nationella konferensen om välfärdsarbetet som genomförs i Linköping 24 -25 mars.

Josef Karnebäck fick 2015 års Jan Wallanderpris

2015-03-19 22:53 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Kontrabasisten och studenten vid Kungl. Musikhögskolan Josef Karnebäck är 2015 års mottagare av Jan Wallanderpriset. Under en längre tid får han nu använda en förstklassig kontrabas, tillverkad i England omkring år 1830. Jan Wallanderpriset är instiftat av Handelsbanken i samarbete med Kungl. Musikhögskolan (KMH). Det delas i år ut för sjätte gången.

Debattartikel angående transportsystemet och infrastrukturens kondition

2015-03-18 12:15 CET Projekt Fjällvägen Höjd säkerhet och framkomlighet krävs längs vägnätet i Norrlands inland, riksvägarna 83/84, Fjällvägen Åkerinäringen är tillsammans med påbyggnadsbranschen tydlig. Bättre framkomlighet och förkortade restider är en förutsättning för utveckling av näringsliv och kommuner och därmed tillväxt

Skaraborg Invest gör satsningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen

2015-03-17 07:16 CET Gothia Science Park Skaraborg Invest AB skapar förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen i Skaraborg. – Vi överbryggar gapet mellan grundarpengar och traditionellt riskkapital och är intresserade av att stödja drivna entreprenörer, i Skaraborg, med eget risktagande och skalbara affärsidéer, säger VD Christer Bromander. Senaste investeringen gjordes i Pieces Interactive AB, i Gothia Science Park.

Pressinbjudan: Större västsvenskt samverkansprojekt för hållbara affärsmodeller

2015-03-17 06:00 CET Johanneberg Science Park Nästa vecka introducerar vi ett större västsvenskt samverkansprojekt om hur företag kan tackla hållbarhetsutmaningar genom att framtidssäkra företagets affärsmodell. Vi startar med att bjuda in till frukostseminarium med Björn Söderberg (tidigare pristagare av Göteborgspriset för hållbar utveckling). Fullsatt med 250 deltagare. Det finns några platser för media.

Nytt studenthus för ökad samverkan på Campus Valla

2015-03-16 13:23 CET Akademiska Hus Tillsammans med Linköpings universitet satsar Akademiska Hus cirka 400 miljoner kronor i ett nytt studenthus som blir campusområdets centrala nav. Byggnaden ska bidra till ökad samverkan mellan akademi och samhälle men även samla servicefunktioner för studenter, universitetsförvaltningen och ett modernt bibliotek på en och samma plats.

Succé för Ingenjörskvällarna nu på fler orter än någonsin

2015-03-10 08:30 CET Högskolan i Gävle Den 11 mars arrangerar Högskolan i Gävle en ingenjörskväll, ett arrangemang som vuxit enormt de senaste åren, säger Anna Näsman, samverkansansvarig vid Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle. Vid ingenjörskvällen på Högskolan i Gävle möter gästerna utbildningsledare och studenter. Företagen finns också på plats för att svara på frågor om arbetsliv och vad som kan vänta efter en examen.

Så ska den fysiska miljön vid Högskolan i Borås utvecklas fram till 2025

2015-03-09 11:30 CET Akademiska Hus Idag presenterar Högskolan i Borås och Akademiska Hus visionen för högskoleområdets framtida utveckling. Campusplanen blir både ett verktyg för planeringen av den fysiska miljön fram till år 2025 och en viktig del i Borås utveckling.