Pressmeddelanden

Bristande rutiner för samarbete riskerar att leda till bristande vård

2014-04-30 09:45 CEST
En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Revisionen i Stock...

Strategisk personalförsörjning i kommun och landsting, konferens i Stockholm 10-11 september 2013

Strategisk personalförsörjning i kommun och landsting, konferens i Stockholm 10-11 september 2013

2013-04-18 15:57 CEST
Det räcker inte med att erbjuda ett jobb, du måste samtidigt vara en mer attraktiv arbe...

Socionomdagen 2012

Socionomdagen 2012

2012-10-19 09:49 CEST
Arbetar du med socialt arbete? Då har du ett av Sveriges viktigaste jobb. I din roll mö...

Skolledardagen 2013

Skolledardagen 2013

2012-10-19 09:14 CEST
Välkommen till en effektiv dag där du själv väljer mellan 17 talarpunkter fulla av insp...

Konferens i Stockholm, Dagverksamhet, 21-22 maj 2012

Konferens i Stockholm, Dagverksamhet, 21-22 maj 2012

2012-02-13 10:30 CET
En välfungerande dagverksamhet med begränsade resurser – det är möjligt! Att en kval...

Konferens i Stockholm, Patientfokuserad hemsjukvård, 21-22 maj 2012

Konferens i Stockholm, Patientfokuserad hemsjukvård, 21-22 maj 2012

2012-02-09 13:00 CET
På den nationella konferensen Patientfokuserad hemsjukvård får du chansen att lyssna ti...

Konferens i Stockholm, Steget framåt: Elevhälsa - utveckling av det skolsociala arbetet, 7-8 maj 2012

Konferens i Stockholm, Steget framåt: Elevhälsa - utveckling av det skolsociala arbetet, 7-8 maj 2012

2012-02-02 10:30 CET
Modellen för hur ni går från nuläge till drömläge Du får lära dig en modell, framtagen...

Kurs i Malmö, Konflikthantering och besvärliga beteenden, 2-3 maj 2012

Kurs i Malmö, Konflikthantering och besvärliga beteenden, 2-3 maj 2012

2012-01-30 16:03 CET
Välkommen till en problemlösande kurs som inte bara ger dig verktyg för ditt dagliga ar...

Arbetar du inom äldrevård? Då har du inte råd att missa detta!

Arbetar du inom äldrevård? Då har du inte råd att missa detta!

2012-01-04 11:35 CET
Vi presenterar en unik konferens: Kvalitetskontroll av privat äldreomsorg i Stockholm d...

Konferens i Stockholm, Steget framåt: Verksamhetsutveckling i äldreomsorgen, 16-17 aril 2012

Konferens i Stockholm, Steget framåt: Verksamhetsutveckling i äldreomsorgen, 16-17 aril 2012

2011-12-22 07:43 CET
Steget framåt: Verksamhetsutveckling i äldreomsorgen Välkommen till en lösningsfokuser...