Pressmeddelanden

Skogsarbetare med farligt ensamarbete kan lokaliseras med satellitbaserad nödsändare.

Skogsarbetare med farligt ensamarbete kan lokaliseras med satellitbaserad nödsändare.

2010-09-14 08:14 CEST
Skogsarbetare med farligt ensamarbete kan lokaliseras med nödsändare. Ny teknik är att ...