Pressmeddelanden

Humlegården stärker Life Science-klustret i Hagastaden

2015-11-02 08:00 CET Humlegården Fastigheter AB Humlegården Fastigheter förstärker ytterligare Life Science-området i Hagastaden med två nya hyresgäster från februari 2016. De som flyttar in är SBU och Doc-Connect.

2015-08-28 11:51 CEST Örebro universitet Statens beredning för medicinisk och social utvärdering, SBU, har tagit över ansvaret för att utvärdera det vetenskapliga stödet för metoder som används inom socialtjänsten och LSS-verksamheten. Örebroprofessorerna Henrik Andershed och Ingemar Engström har blivit utsedda att sitta i det nya rådet.

Diskussion under Dyslexidagarna i Malmö:  ”SBU:s dyslexirapport får inte bli en ursäkt för att slippa utreda och åtgärda”

2014-10-23 07:16 CEST Dyslexiförbundet FMLS Statens medicinska beredning (SBU) har undersökt det vetenskapliga stödet för tester och insatser som används för barn och unga med dyslexi. Under Dyslexidagarna i Malmö diskuteras resultaten och hur dessa kan tolkas.

2014-03-12 12:46 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Användningen och olika säkerhetsaspekter av ADHD-läkemedel har nyligen följts upp av Läkemedelsverket. Förskrivningen av ADHD-läkemedel har ökat de senaste åren, men ökningstakten var något lägre under 2013. I likhet med föregående år så är förskrivningen av metylfenidat dominerande.

2013-09-25 09:20 CEST KZ Clean Eating I måndags släppte SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) en expertutredning som konstaterade att den omtvistade lågkolhydratkosten, även kallad LCHF, är den mest effektiva metoden för viktnedgång. Samtidigt som experterna nu hyllar LCHF-metoden så visar sig intresset för LCHF-produkter vara rekordstort. Vi sålde all time high i förrgår, säger Katrin Zytomierska på LCHFklubben.se.

2013-06-13 17:19 CEST Båtfolket

2013-02-28 15:12 CET Båtfolket Undertecknade begär att Regeringen tar initiativ till en översyn och omarbetning av 2010 års "sjöpromillelag". Den har tillkommit utan sakligt underlag och har ingen betydelse för sjösäkerheten.

Läkemedelsriksdagen om barn och läkemedel

2013-01-07 14:00 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den 5 mars 2013 arrangeras heldagskonferensen Läkemedelsriksdagen med temat “Barn och läkemedel - utmaningar och möjligheter”. Konferensen ger en bild av barns läkemedel och dess användning samt de utmaningar som både läkemedelsindustri, sjukvård och myndigheter står inför.

2012-11-10 12:41 CET Tedestrand coaching AB Inte så enkelt som att man får för lite hjälp. Det finns helt enkelt ingen vettig hjälp. Komplexa problem kan inte lösas rent generellt utan överblick oavsett om det handlar om unga tjejer eller andra grupper. Man kan skriva exakt samma ord om alla grupper och alla svåra problem "man får för lite hjälp". Sanningen är att man får fel hjälp, oavsett mängd......

2012-10-24 09:31 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Cytotec består av prostaglandin E1-analogen misoprostol och är godkänt i Sverige för behandling av magsår. Cytotec används även vid flera av landets kvinnokliniker för att sätta igång förlossningar. Trots att studier visat att misoprostol kan användas för igångsättning av förlossning, har läkemedelsföretaget Pfizer, som har tillståndet för marknadsföring av Cytotec, aldrig ansökt om indikationen.