Pressmeddelanden

Fler kvinnor behövs för att nå FN's Globala mål

Fler kvinnor behövs för att nå FN's Globala mål

2020-03-16 08:00 CET
Budskapet från FN´s 17 Globala hållbarhets mål är mycket tydligt - Vi behöver göra myck...

Nationell överenskommelse ska minska matsvinnet

Nationell överenskommelse ska minska matsvinnet

2020-03-12 08:00 CET
Varje år uppstår över 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Det motsvarar i genomsnitt ...

Trä- och Möbelföretagen, TMF, kommenterar SCB:s årliga statistik över påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter:  Antalet påbörjade småhus fortsätter sjunka

Trä- och Möbelföretagen, TMF, kommenterar SCB:s årliga statistik över påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter: Antalet påbörjade småhus fortsätter sjunka

2020-02-21 09:55 CET
​Småhusbyggandet i Sverige sjönk under 2019 till under 10 000 påbörjade hus, en nedgång...

Antalet beviljade bygglov indikerar minskat bostadsbyggande 2020

Antalet beviljade bygglov indikerar minskat bostadsbyggande 2020

2019-12-23 09:00 CET
I sin löpande månadsbevakning, Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Anal...

 Trästommar håller ställningarna inom nyproduktion av flerbostadshus

Trästommar håller ställningarna inom nyproduktion av flerbostadshus

2019-12-06 08:43 CET
Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä är oförändrad i en total...

Så blev matavfall en miljöfråga i fokus

Så blev matavfall en miljöfråga i fokus

2019-11-12 08:30 CET
Det senaste decenniet har matavfall gått från att vara en ickefråga till att bli en mil...

Ny kartläggning synliggör utmaningarna med plast

Ny kartläggning synliggör utmaningarna med plast

2019-06-19 07:00 CEST
Plastanvändningen i Sverige ökade med 300 000 ton per år från 2010 till 2017. Det visar...

Ny statistik över svenskars privatlån och räntor 2019

Ny statistik över svenskars privatlån och räntor 2019

2019-06-12 07:37 CEST
Ny statistik från SCB och Lendo visar att svenska hushåll fortsätter att vara högt belå...

Ny statistik för svensk detaljhandel

Ny statistik för svensk detaljhandel

2019-05-29 07:00 CEST
Detaljhandeln går igenom en strukturomvandling. Digitalisering, automatisering och glob...

Nytt rekord på tjänstebilsmarknaden

2019-03-28 10:38 CET
300 000 förmånsbilar rullade på våra vägar 2018. Det är en ökning med nästan fem procen...