Pressmeddelanden

3D-rekonstruktiopn av fastigheter med hjälp av drönare

2015-03-24 17:01 CET Mjärdevi Science Park AB Vid nätverkslunchen Meet@Mjärdevi på torsdag den 26 mars är det Mjärdevi- och LEAD-företaget Spotscale som visar hur man scannar och tillverkar digitala 3D-modeller av fastigheter både digitalt och printat i 3D-skrivare.

SOS Alarm utvärderar nytt beslutsstöd för larmoperatörer

2015-03-23 08:55 CET Science Park ​Jönköpingsföretaget Bringfeldt Innovation AB har fått uppdraget att ta fram en ny applikation som ska hjälpa SOS Alarm och deras larmoperatörer att identifiera den medicinska risken hos den som ringer. Via ett aktivt beslutstöd, som bygger på vitalparametrar och specifika sökord, och beroende på vad som kommer upp under samtalet föreslår systemet en medicinsk risknivå för den aktuella patienten.

​Soft Landning och Open Innovation i nytt projekt över landsgränserna

2015-03-16 07:29 CET Videum AB och Videum Science Park Det redan etablerade samarbetet mellan flera svenska science parks, inkubatorer och universitetet går in i en ny fas. Med bidrag från Svenska institutet läggs fokus 2015 på Soft Landing och Open Innovation under namnet Innovation & Business Collaboration (IBCOLL).

Bringfeldt Innovation tar in kapital och nyanställer

2015-03-04 08:03 CET Science Park ​Bringfeldt Innovation utvecklar en app som ska underlätta dokumenthantering för företagare, politiker och andra med stort flöde av dokument som behöver signeras och bevaras. Företaget är sedan slutet av 2014 en del av Science Parks inkubator och har nyligen slutfört en investeringsrunda där en ny delägare kommit in i bolaget.

Joel Davidsson ny affärsutvecklare på Science Park

2015-03-03 14:49 CET Science Park ​Science Park är glada över att hälsa Joel Davidsson välkommen som ny regional affärsutvecklare. Ett steg i att ytterligare utveckla och förstärka vårt erbjudande i hela länet. Joel kommer närmast från JSC it-partner i Nässjö där han arbetat som verksamhetsutvecklare och konsultkoordinator. Innan dess var han under tolv år med och byggde upp it-företaget Bluerange i Jönköping.

2015-02-24 08:00 CET Kalmar Science Park

Tyskt besök ska underlätta internationell etablering

2015-02-24 05:08 CET Videum AB och Videum Science Park ​I veckan kommer representanter från stora tyska science parks och universitetet på besök till Videum Science Park. Målet är samverkan för att hjälpa entreprenörerna i respektive miljöer att komma ut på en internationell marknad.

Scoolia skapar gränslös skola med fjärrundervisning

2015-02-18 13:36 CET Science Park Nu lanseras Scoolia, en plattform för fjärrundervisning som kan användas som ett komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen. Tanken är att stödja kommuner, skolor och organisationer att lära ut på distans och därmed frigöra sig från behovet att ha all personal på orten.

Statsminister Stefan Löfven till Sveriges Innovationsriksdag 2015

2015-02-13 13:42 CET Swedish Incubators & Science Parks - SISP Sveriges Innovationsriksdag välkomnar statsminister Stefan Löfven (S) till 2015 års kongress i Västerås den 21 april. Inför hundratals företrädare för Sveriges regionala och nationella innovationssystem håller statsministern ett öppningsanförande om Sveriges nya innovationspolitik.

Årets Inkubatorsföretag på Science Park

2015-02-13 09:50 CET Science Park ​Sedan 1997 delar Science Park ut Guldenen till det inkubatorbolag som utmärkt sig mest under året. Årets pris går till Sweratel AB med följande motivering: