Pressmeddelanden

Mjärdevi Science Park nya styrelse och ägardirektiv

2015-04-20 13:54 CEST Mjärdevi Science Park AB Måndagen den 20 april är det styrelsemöte och bolagsstämma i det kommunägda bolaget Mjärdevi Science Park AB. Nya styrelseledmöter kommer att väljas och bolaget får också nya ägardirektiv. Mjärdevi Science Park AB har en trippelhelix-styrelse med representanter från såväl politiken som från akademi och näringsliv.

Dags för MakerSpace Linköping

2015-04-16 14:15 CEST Mjärdevi Science Park AB Som ett led i att skapa attraktiva miljöer för kreativa människor slår Linköping upp ett MakerSpace i Wahlbecks under maj. Det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors, som äger och förvaltar alla byggnader i Wahlbecks har beslutat att ställa en 500 kvadratmeter stor källarlokal till förfogande – en viktig förutsättning för att MakerSpace ska kunna bli verklighet.

Ny ledare för Krinovas innovationsarena

2015-04-16 07:15 CEST Krinova Incubator & Science Park Torben Olsson blir ny ledare för innovationsarenan på Krinova Incubator & Science Park. - Krinova har ett väl fungerande samarbete med Högskolan Kristianstad Innovation (HKR) där Torben fram till nu varit affärsutvecklare. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta i samma goda anda, säger Charlotte Lorentz Hjort, vd Krinova Incubator & Science Park.

Nu kan du nominera till Mjärdevi Science Park Skuggstyrelse

2015-04-12 14:18 CEST Mjärdevi Science Park AB ​Mjärdevi Science Park var 2011 först i världen med att tillsätta en Skuggstyrelse som arbetar enligt exakt samma dagordning som den ordinarie styrelsen. Varje år byter vi hälften av ledamöterna i Skuggstyrelsen och därför söker vi nu nya studenter från Linköpings universitet som vill anta utmaningen att vara med och påverka, förbättra och utveckla en av Sveriges största science parks.

Pop-up-byrå på creActive Mjärdevi tar fram den nya grafiska profilen för East Sweden Hack

2015-04-12 13:07 CEST Mjärdevi Science Park AB ​Den 14-15 april flyttar design- och kommunikationsbyrån Edit & björnen in på creActive Mjärdevi i Mjärdevi Science Park i två hela dagar med en POP-UP-BYRÅ. Där kommer man bland annat att arbeta med den nya grafiska profilen för​ East Sweden Hack.

Science Park Jönköping lanserar jobbtjänst

2015-04-07 10:59 CEST Science Park ​Det är stor efterfrågan på personal i både nya och etablerade företag i Science Parks nätverk. För att hjälpa företagen hitta viktiga team-medlemmar presenterar vi nu lediga jobb på vår webb och samtidigt lanserar vi en kandidatbank för dig som vill anmäla intresse för att jobba i en start-up.

Mässla - självkörande elbilsmodell ser dagens ljus i Mjärdevi Science Park

2015-04-01 06:18 CEST Mjärdevi Science Park AB ​Nu introduceras den nya elbilen Mässla på världsmarknaden. Den är framtagen i ett unikt samarbete mellan de företag i Mjärdevi Science Park som arbetar med fordonsutveckling och Linköpings universitet. Unikt är också att den är extremt flexibel när det gäller storlek. Och helt nytt är att den är självkörande och därmed blir den första helt autonoma bilen på den svenska marknaden.

3D-rekonstruktiopn av fastigheter med hjälp av drönare

2015-03-24 17:01 CET Mjärdevi Science Park AB Vid nätverkslunchen Meet@Mjärdevi på torsdag den 26 mars är det Mjärdevi- och LEAD-företaget Spotscale som visar hur man scannar och tillverkar digitala 3D-modeller av fastigheter både digitalt och printat i 3D-skrivare.

SOS Alarm utvärderar nytt beslutsstöd för larmoperatörer

2015-03-23 08:55 CET Science Park ​Jönköpingsföretaget Bringfeldt Innovation AB har fått uppdraget att ta fram en ny applikation som ska hjälpa SOS Alarm och deras larmoperatörer att identifiera den medicinska risken hos den som ringer. Via ett aktivt beslutstöd, som bygger på vitalparametrar och specifika sökord, och beroende på vad som kommer upp under samtalet föreslår systemet en medicinsk risknivå för den aktuella patienten.

​Soft Landning och Open Innovation i nytt projekt över landsgränserna

2015-03-16 07:29 CET Videum AB och Videum Science Park Det redan etablerade samarbetet mellan flera svenska science parks, inkubatorer och universitetet går in i en ny fas. Med bidrag från Svenska institutet läggs fokus 2015 på Soft Landing och Open Innovation under namnet Innovation & Business Collaboration (IBCOLL).