Pressmeddelanden

2014-04-16 10:24 CEST Primär immunbrist organisationen Just nu pågår en treårig pilotstudie i Stockholmsområdet för att undersöka en ny metod att via nyföddhetsscreening hitta barn med allvarliga primära immunbrister. Förhoppningen är att dessa barn ska kunna upptäckas i ett mycket tidigt skede och att därmed fler kan räddas till livet.

2014-02-25 08:38 CET Roche Diagnostics Scandinavia AB Livmoderhalscancer orsakas av infektioner med Humant papillomvirus (HPV). Cellprovstestet CINtec PLUS har utvecklats för att identifiera de HPV-infektioner som riskerar att leda till cancer och kräver åtgärd. När man jämför med det traditionella sättet att analysera gynekologiska cellprov så är CINtec PLUS-testet mer effektivt när det gäller att hitta förstadier till livmoderhalscancer.

Träffsäker screening och individanpassad medicinering

2013-09-18 11:07 CEST KTH Ungefär 90 procent av medicinerna på marknaden fungerar som tänkt bara på cirka 40 procent av de patienter för vilka de är avsedda. Översätter vi det i ekonomiska siffror för USA motsvarar det 350 miljoner dollar per år på medicinering som inte fungerar som den är tänkt. Situationen ser likadan ut i Sverige, och det är detta problem som KTH-professorn Jacob Odeberg nu vill ändra på.

2013-05-07 14:46 CEST Kunskapscentrum för Jämlik vård Under den 13-17 maj, kommer kvinnor i Västra Götalandsregionen och Halland bli påminda om att gå på regelbunden cellprovstagning. Det kan rädda liv. Genom barnmorskor som svarar på allmänhetens frågor och anpassad information, ska det viktiga budskapet spridas. En ny tjänst införs också. Ett enda telefonsamtal, SMS eller mejl räcker för att kvinnor ska få reda på när de senast tog cellprov.

2013-04-05 16:04 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Så gott som alla landsting och regioner står bakom en gemensam nationell studie av tjock- och ändtarmscancer. Studien genomförs genom så kallad screening med undersökning av avföringsprover och endoskopisk undersökning av tarmen. Syftet är att utvärdera vilken modell som passar bäst att införa som en nationell metod.

Ny inspektionsmetod förbättrar arbetsmiljön i den grafiska branschen

2012-12-20 09:05 CET Arbetsmiljöverket Under 2010–2012 genomförde Arbetsmiljöverket en omfattande inspektion inom den grafiska branschen. Syftet med inspektionen var att utveckla en inspektionsmetod för att effektivt genomlysa en hel bransch, så kallad screening.

2012-12-13 16:16 CET Akademiska sjukhuset Att regelbundet kalla äldre kvinnor till ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern är tveksamt. En studie på 70-åriga kvinnor i Uppsala och Dalarna visar att pulsåderbråck i buken är mycket ovanligt i denna grupp och nästan enbart drabbar rökare.

Psyktestprogrammet TeenScreen har upphört

2012-11-30 21:20 CET KMR Det mycket kontroversiella screeningprogrammet TeenScreen har upphört. Meningen var att det skulle testa alla barns ”psykiska hälsa”. Inte bara i USA, utan även i andra länder, däribland Sverige. Men hela det bakomliggande syftet var att slussa in barnen i psykvårdssystemet.

Förvånande och jobbigt att få celiaki upptäckt - men tacksamt att få veta

2012-11-23 08:31 CET Umeå universitet Barn som via en allmän screening fått veta att de har celiaki beskriver det som en blixt från klar himmel, men trots svårigheterna att gå över till en glutenfri kost är de tacksamma över att ha fått vetskap, skriver läkaren Anna Rosén i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 6 december.

2012-11-16 11:04 CET Akademiska sjukhuset Rutinerna för screening av multiresistenta bakterier och hygienrutiner inom neonatalvården skiljer sig åt mellan landstingen. Vid ett regionmöte på Akademiska sjukhuset den 14 november enades företrädare om regler för bland annat besök, hantering av bröstmjölk och sondmatning.