Pressmeddelanden

Framtidens hörsel - Audika gör det enklare att upptäcka nedsatt hörsel

Framtidens hörsel - Audika gör det enklare att upptäcka nedsatt hörsel

2018-03-03 07:37 CET
I Sverige beräknas 1,5 miljoner människor ha någon form av hörselnedsättning. I samband...

Looking for Jesus - filmvisning och panelsamtal i Uppsala domkyrka

Looking for Jesus - filmvisning och panelsamtal i Uppsala domkyrka

2018-02-26 16:36 CET
Tisdag 6 mars visas i Uppsala domkyrka filmen Looking for Jesus av den polska video- oc...

​Besvikna över Socialstyrelsens nej

​Besvikna över Socialstyrelsens nej

2018-02-12 10:01 CET
Idag fattade Socialstyrelsen beslut om att inte rekommendera screening av prostatacance...

Region Örebro län vill förebygga livmoderhalscancer

2017-11-28 10:15 CET
Den 1 oktober startade Region Örebro län den utökade gynekologiska hälsokontrollen för ...

Gynekologisk cellprovskontroll 50 år

Gynekologisk cellprovskontroll 50 år

2017-11-08 14:30 CET
Gynekologisk cellprovtagning är en av Sveriges mest framgångsrika screeningverksamheter...

Region Skåne väljer mRNA-screening av HPV

Region Skåne väljer mRNA-screening av HPV

2017-09-11 08:49 CEST
Diagnostikföretaget Hologic vinner upphandlingen av instrument och reagens för analys a...

Äntligen ett kvalitetssäkrat, heltäckande bedömningsstöd för läsning

Äntligen ett kvalitetssäkrat, heltäckande bedömningsstöd för läsning

2017-08-14 10:30 CEST
Under flera års tid har stiftelsen LegiLexi samarbetat med svenska läsforskare med måle...

Intressanta resultat av hälsokontroll bland assyrier i Skövde

Intressanta resultat av hälsokontroll bland assyrier i Skövde

2017-07-31 07:00 CEST
Invandrare från Mellanöstern har högre risk att utveckla typ 2-diabetes jämfört med inf...

Socialstyrelsen sviker svårt sjuka barn genom att säga nej till screening för Cystisk Fibros

2017-06-01 05:32 CEST
Riksförbundet Cystisk Fibros kräver att Socialstyrelsen ändrar sin rekommendation och i...

Livmoderhalscancer förebyggs bättre med nytt screeningprogram

Livmoderhalscancer förebyggs bättre med nytt screeningprogram

2017-05-18 07:38 CEST
Det svenska screeningprogrammet med gynekologisk cellprovskontroll genomgår nu stora fö...