Pressmeddelanden

Rekrytera in personer som ger rätt service

2015-11-24 13:05 CET Master Sverige AB Master lanserar nu marknadens modernaste screeningtest som identifierar personer med rätt attityd och beteende för service och försäljning.

Diagnos innan sjukdomen brutit ut

2015-11-12 15:58 CET Linköpings universitet (LiU) Många patienter med allvarliga sjukdomar blir inte bättre av sina mediciner eftersom behandlingen påbörjas alltför sent. Ett internationellt forskarteam lett från Linköpings universitet lanserar nu en unik strategi för att upptäcka ett sjukdomsförlopp i dess allra tidigaste fas.

2015-03-06 07:00 CET De rödgröna i Region Skåne Förebyggande vård kan rädda liv. Därför gör nu Region Skåne en satsning på hälsoinriktad vård på 35 miljoner kronor.

ZeroLime till HR Tech i Las Vegas

2014-09-26 13:15 CEST ZeroLime ZeroLime Goes West och presenterar ZeroLime + Assessio = Digital Interview Assessment (ZADIA). ZADIA är ett joint venture mellan Assessio och ZeroLime. Med psykometrisk vetenskap från Assessio tillsammans med ZeroLimes innovativa rekryteringslösning inom digital intervju, finns nu den mest träffsäkra urvalsmetoden tillgänglig.

2014-06-19 12:23 CEST ZeroLime Hans-Peter Lindqvist har utsetts till styrelseleordförande i ZeroLime. Hans-Peter var VD för Adecco Sverige mellan 2005-2011. Under den större delen av sin tid på Adecco var Hans-Peter vice ordförande i Almega, Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Forskningsavtal mellan Episentec och AstraZeneca

2014-06-05 08:00 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) UIC-bolaget Episentec (Solna) och AstraZeneca (Mölndal) har tecknat ett forskningsavtal rörande utveckling och implementering av en förbättrad metodik för tidig screening (sållning) av potentiella nya läkemedelsmolekyler. Forskningsprojektet, som avser screening mot en icke-offentliggjord target (målprotein), kommer att utnyttja Episentecs egenutvecklade biosensor-teknik kallad Label-Enhanced SPR.

2014-06-03 15:46 CEST Riksförbundet Cystisk Fibros Riksförbundet har i fem års tid drivit frågan om att också Sverige ska införa screening för cystisk fibros på nyfödda. "Vi är ytterst förvånade över hur denna fråga förhalats. CF-screening på nyfödda bör starta så fort det bara går. Tidig diagnos ger de drabbade barnen ett betydligt bättre utgångsläge", säger riksförbundets ordförande Johan Moström.

2014-05-13 10:28 CEST ZeroLime Under sex månader jämfördes olika urvalsmetoder mot varandra med häpnadsväckande resultat. I en studie från Uppsala universitet jämfördes klassiska urvalsmetoder mot Assessios tester kombinerat med ZeroLimes system. Hälften av de sökande till en stor aktör inom detaljhandeln slumpades till två olika urvalsgrupper.

2014-04-16 10:24 CEST Primär immunbrist organisationen Just nu pågår en treårig pilotstudie i Stockholmsområdet för att undersöka en ny metod att via nyföddhetsscreening hitta barn med allvarliga primära immunbrister. Förhoppningen är att dessa barn ska kunna upptäckas i ett mycket tidigt skede och att därmed fler kan räddas till livet.

2014-02-25 08:38 CET Roche Diagnostics Scandinavia AB Livmoderhalscancer orsakas av infektioner med Humant papillomvirus (HPV). Cellprovstestet CINtec PLUS har utvecklats för att identifiera de HPV-infektioner som riskerar att leda till cancer och kräver åtgärd. När man jämför med det traditionella sättet att analysera gynekologiska cellprov så är CINtec PLUS-testet mer effektivt när det gäller att hitta förstadier till livmoderhalscancer.