Pressmeddelanden

2015-03-06 07:00 CET De rödgröna i Region Skåne Förebyggande vård kan rädda liv. Därför gör nu Region Skåne en satsning på hälsoinriktad vård på 35 miljoner kronor.

ZeroLime till HR Tech i Las Vegas

2014-09-26 13:15 CEST ZeroLime ZeroLime Goes West och presenterar ZeroLime + Assessio = Digital Interview Assessment (ZADIA). ZADIA är ett joint venture mellan Assessio och ZeroLime. Med psykometrisk vetenskap från Assessio tillsammans med ZeroLimes innovativa rekryteringslösning inom digital intervju, finns nu den mest träffsäkra urvalsmetoden tillgänglig.

2014-06-19 12:23 CEST ZeroLime Hans-Peter Lindqvist har utsetts till styrelseleordförande i ZeroLime. Hans-Peter var VD för Adecco Sverige mellan 2005-2011. Under den större delen av sin tid på Adecco var Hans-Peter vice ordförande i Almega, Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Forskningsavtal mellan Episentec och AstraZeneca

2014-06-05 08:00 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) UIC-bolaget Episentec (Solna) och AstraZeneca (Mölndal) har tecknat ett forskningsavtal rörande utveckling och implementering av en förbättrad metodik för tidig screening (sållning) av potentiella nya läkemedelsmolekyler. Forskningsprojektet, som avser screening mot en icke-offentliggjord target (målprotein), kommer att utnyttja Episentecs egenutvecklade biosensor-teknik kallad Label-Enhanced SPR.

2014-06-03 15:46 CEST Riksförbundet Cystisk Fibros Riksförbundet har i fem års tid drivit frågan om att också Sverige ska införa screening för cystisk fibros på nyfödda. "Vi är ytterst förvånade över hur denna fråga förhalats. CF-screening på nyfödda bör starta så fort det bara går. Tidig diagnos ger de drabbade barnen ett betydligt bättre utgångsläge", säger riksförbundets ordförande Johan Moström.

2014-05-13 10:28 CEST ZeroLime Under sex månader jämfördes olika urvalsmetoder mot varandra med häpnadsväckande resultat. I en studie från Uppsala universitet jämfördes klassiska urvalsmetoder mot Assessios tester kombinerat med ZeroLimes system. Hälften av de sökande till en stor aktör inom detaljhandeln slumpades till två olika urvalsgrupper.

2014-04-16 10:24 CEST Primär immunbrist organisationen Just nu pågår en treårig pilotstudie i Stockholmsområdet för att undersöka en ny metod att via nyföddhetsscreening hitta barn med allvarliga primära immunbrister. Förhoppningen är att dessa barn ska kunna upptäckas i ett mycket tidigt skede och att därmed fler kan räddas till livet.

2014-02-25 08:38 CET Roche Diagnostics Scandinavia AB Livmoderhalscancer orsakas av infektioner med Humant papillomvirus (HPV). Cellprovstestet CINtec PLUS har utvecklats för att identifiera de HPV-infektioner som riskerar att leda till cancer och kräver åtgärd. När man jämför med det traditionella sättet att analysera gynekologiska cellprov så är CINtec PLUS-testet mer effektivt när det gäller att hitta förstadier till livmoderhalscancer.

Träffsäker screening och individanpassad medicinering

2013-09-18 11:07 CEST KTH Ungefär 90 procent av medicinerna på marknaden fungerar som tänkt bara på cirka 40 procent av de patienter för vilka de är avsedda. Översätter vi det i ekonomiska siffror för USA motsvarar det 350 miljoner dollar per år på medicinering som inte fungerar som den är tänkt. Situationen ser likadan ut i Sverige, och det är detta problem som KTH-professorn Jacob Odeberg nu vill ändra på.

2013-05-07 14:46 CEST Kunskapscentrum för Jämlik vård Under den 13-17 maj, kommer kvinnor i Västra Götalandsregionen och Halland bli påminda om att gå på regelbunden cellprovstagning. Det kan rädda liv. Genom barnmorskor som svarar på allmänhetens frågor och anpassad information, ska det viktiga budskapet spridas. En ny tjänst införs också. Ett enda telefonsamtal, SMS eller mejl räcker för att kvinnor ska få reda på när de senast tog cellprov.