Pressmeddelanden

Satsning på rent hav: Elva projekt för bättre vattenmiljö får dela på 21 miljoner kronor

Satsning på rent hav: Elva projekt för bättre vattenmiljö får dela på 21 miljoner kronor

2018-12-18 07:30 CET
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar ut totalt 21 miljoner kronor i bidrag till elva...

Prestigefylld miljöprofessur till Umeå universitet

Prestigefylld miljöprofessur till Umeå universitet

2016-12-21 11:42 CET
​Arktiskännaren och Grönlandsexperten John Anderson, professor vid Loughborough Univers...

Medeltida DNA ger forskare viktiga ledtrådar om arter och sjukdomar

Medeltida DNA ger forskare viktiga ledtrådar om arter och sjukdomar

2014-10-23 14:40 CEST
I en sex meter lång borrkärna från Uppsalasjön Ekolns botten söker forskare från Umeå u...

Internationell presskonferens: Östersjöns miljöhistoria utforskas

Internationell presskonferens: Östersjöns miljöhistoria utforskas

2013-08-29 14:51 CEST
Den 7 september inleds en internationell forskningsexpedition, med syfte att kartlägga ...

Forskningsfartyget R/V Sunbeam undersöker Västeråsfjärdens sediment

Forskningsfartyget R/V Sunbeam undersöker Västeråsfjärdens sediment

2012-05-24 09:26 CEST
Forskningsfartyget R/V Sunbeam undersöker Västeråsfjärdens bottensediment den 29-31 maj.

Student belönas för examensarbete om Lycksabäcken

Student belönas för examensarbete om Lycksabäcken

2012-03-19 08:00 CET
Tove Hägglund, tidigare student vid biolog- och geovetarprogrammet vid Umeå universitet...

C SVU-rapport C IVLB1928: Bottenundersökningar i Upplands, Stockholms, Södermanlands och Östergötlands skärgårdar 2008–2009 (avlopp & miljö)

C SVU-rapport C IVLB1928: Bottenundersökningar i Upplands, Stockholms, Södermanlands och Östergötlands skärgårdar 2008–2009 (avlopp & miljö)

2010-12-01 12:04 CET
Nr: C IVLB1928 Titel: Bottenundersökningar i Upplands, Stockholms, Södermanlands och Ö...

Kostnadseffektiv rening av muddermassor

Kostnadseffektiv rening av muddermassor

2009-04-08 14:01 CEST
Idag ställs det mycket hårda miljökrav för deponering och destruktion av bl.a. mudderma...