Pressmeddelanden

Segulah blir ny ägare till Semantix

2015-06-22 11:00 CEST Semantix Nordens största språkföretag Semantix, med cirka 300 anställda, får en ny ägare. Det är investeringsfonden Segulah V L.P. som förvärvar språkföretaget från den tidigare majoritetsägaren, Litorina Kapital III L.P. samt minoritetsägare. De operativa aktieägarna i bolagets ledning kvarstår som ägare efter transaktionen.

CCS Healthcare AB byter ledning - Dario Aganovic tar över VD-stolen efter Jonas Nilsson

2015-04-23 10:06 CEST CCS Styrelsen för Segulah-ägda CCS Healthcare, med säte i Borlänge, har utsett ny VD. Den 1 juni tillträder Dario Aganovic som bolagets verkställande direktör efter det att nuvarande VD Jonas Nilsson under våren beslutat sig för att lämna CCS efter 18 år. Dario Aganovic kommer närmast från posten som nordisk kommersiell direktör inom ISS World Services.

CCS Healthcare AB förvärvar danska Plum A/S och blir nordisk marknadsledare inom hygiensegmentet

2014-12-22 12:29 CET CCS 2014-12-22 PRESSMEDDELANDE Segulah-ägda CCS Healthcare AB förvärvar Danmarks ledande producent av hygien- och desinfektionsprodukter, Plum A/S. Förvärvet innebär att CCS blir nordisk marknadsledare inom hygiensegmentet samt skapar en stark strategisk plattform för utveckling även i andra europeiska länder utanför Norden. Avtalet undertecknades i veckan och affären slutförs i början av 2015.

Spintop Ventures till Investerarpanelen i Almis Pitchevent under Åre Kapitalmarknadsdagar 27-28 mars 2014!

2014-02-26 21:41 CET Åre Kapitalmarknadsdagar Finn Persson, Partner på Spintop Ventures- deltar i investerarpanelen under Åre Kapitalmarknadsdagar. Vi är mycket glada över att få välkomna Spintop Ventures och Finn Persson till investerarpanelen i Almis Pitch event som äger rum under Åre Kapitalmarknadsdagar. I Pitcheventet deltar ett 20-tal vassa inkubatorbolag från hela Sverige för att hitta investerare som vill vara med på resan framåt.

2013-06-27 10:01 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP Den 30 juni till 7 juli är Swedish Incubators & Science Parks på plats i Almedalen för att diskutera innovationsdriven näringslivsutveckling med ledande politiker, beslutsfattare, näringslivsföreträdare och journalister. Att Almedalsveckan nu blir en allt tydligare del av välrörelsen märks inte minst genom den uppmärksamhet som frågor om jobbskapande, regional utveckling och företagande får.

2012-12-18 09:00 CET Implema AB När Gunnebo Industries bytte till ett gemensamt affärssystem i sju länder skapades förutsättningar för att effektivisera verksamheten. Efter bytet har Gunnebo Industries ökat både sin lönsamhet och leveransprecision. Dessutom har styrningen av verksamheten underlättats genom att bolagen nu har gemensam data och definitioner kring produkter, priser, kunder, rapportering och lager.

2011-04-15 17:36 CEST Cubera Private Equity Cubera har rest kapital till sin sjätte och hittills största fond. Fondens syfte är att förvärva fondandelar i nordiska private equity-fonder.

2011-04-15 17:27 CEST Cubera Private Equity Cubera has raised capital to its sixth and so far largest fund. The fund is established to acquire interests in existing private equity funds in the Nordic region.

2009-11-11 09:49 CET Advince KB Medstop Holding, med riskkapitalbolaget Segulah som finansiär, har av staten valts ut som en av de aktörer som får ta över kluster med apotek. Medstop tar över tre kluster med 61 apotek, 660 anställda och en omsättning på 3,1 miljarder kr. IT-konsultbolaget Advince är Medstops rådgivare i alla IT-relaterade frågor i samband med förvärvet och en Advince-konsult har även rollen som interims CIO.

2009-05-11 15:27 CEST Stiftelsen Expo - Vi behöver tyvärr intensifiera vårt arbete på grund av den växande rasismen och intoleransen i samhället. Vi har dragit igång ett dedikerat projekt för att söka ekonomiskt stöd från det svenska företagen och kan med glädje konstatera att man på många håll i näringslivet starkt tar avstånd från denna utveckling, säger Daniel Poohl, Chefredaktör för tidskriften Expo.