Pressmeddelanden

2012-11-14 09:15 CET Atronic Atronic har tecknat ramavtal med ett av Nordens ledande Service Managementföretag, Sodexo AB. Avtalet avser försäljning och leverans av elektroniska kassalösningar och PTM-system för hantering av betalningstransaktioner hos Sodexos kunder.

2012-11-05 09:15 CET Infocube AB Market leader within beverage packaging – Elopak, has signed an agreement with Infocube regarding implementation of a global Service Management solution based on Microsoft Dynamics CRM. Fully implemented 350++ employees will be using the solution worldwide. The solution is bundled under the name Infocube Service Management

2012-11-05 09:10 CET Infocube AB Elopak, den globala leverantören av förpackningssystem, har tecknat avtal med Infocube för implementation av en global Service Management-lösning baserad på Microsoft Dynamics CRM. Komplett implementerat kommer 350+ medarbetare i världen använda lösningen, som är paketerad under namnet Infocube Service Management.

Sodexo lanserar ny affärslösning för fastighetsmarknaden

2012-10-24 07:09 CEST Sodexo AB Sodexo lanserar nu sin affärslösning ”Inside by Sodexo” för fastighetsmarknaden. I Sverige är Sodexo den enda servicepartnern som med egen personal kan erbjuda allt från fullskalig restaurangverksamhet, städning och fastighetsskötsel till receptions- och conciergetjänster.

Nytt FM-avtal mellan AstraZeneca och Sodexo

2012-09-25 06:13 CEST Sodexo AB Sodexo har slutit ett nytt FM-avtal med läkemedelsföretaget AstraZeneca i Sverige och samtidigt fått förlängt förtroende att leverera tjänster till AstraZeneca i Storbritannien. Avtalet sträcker sig över tre år och kommer att sysselsätta cirka 250 Sodexoanställda i Sverige.

2012-09-18 09:10 CEST Perfect Group Karin Ståhl, VD på Perfect Group Stockholm och en av grundarna till nätverket Byggare Berit, medverkar i två paneldiskussioner under Business Arena den 19 september på Stockholm Waterfront. Diskussionerna tar bland annat tempen på hur det ligger till med de kvinnliga nätverken i bygg- och fastighetsbranschen och handlar också om hur vi kan främja kvinnligt ledarskap i en mansdominerad sektor.

Sodexo 100 % kvalitetscertifierat

2012-06-29 10:51 CEST Sodexo AB Från och med juni 2012 är Sodexo AB i sin helhet kvalitetscertifierat enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001. Certifieringen innebär att det finns ett tydligt ramverk för hur företaget kvalitetssäkrar sina verksamheter och tydliga rutiner för hur man arbetar med kvalitetsfrågor.

Ny verksamhet för ekonomisk IT-styrning

2012-04-11 14:14 CEST Ninetech Netgain och moderbolaget Ninetech lanserar nu en helt ny verksamhet med inriktning mot process- och verksamhetsstöd för området Financial IT Management. Verksamheten går under namnet PlanOne och har länge efterfrågats av kunder för ökad kostnadskontroll inom IT.

Sodexo tecknar europeiskt mångmiljonkontrakt med Unilever avseende FM-tjänster

2012-03-19 09:00 CET Sodexo AB Sodexo, ledande inom Service Management, har ingått partnerskap med Unilever, en av världens ledande leverantörer av konsumentvaror, avseende en rad integrerade servicetjänster på ungefär 70 anläggningar i 15 europeiska länder. Kontraktet gäller i fem år och är värt över 90 miljoner euro per år.

Sodexo hissar flaggorna vid Danderyds sjukhus

2012-03-15 15:00 CET Sodexo AB Sodexo blir Danderyds sjukhus leverantör av samordnade servicetjänster. Tjänsterna, som innehåller alltifrån patienttransporter och varumottagning till att sköta flaggningen på sjukhusområdet, har tidigare varit uppdelade mellan olika leverantörer.