Kontaktpersoner

Eva Kristensson

Sodexo AB Kontakta mig om media- och pressärenden, sociala medier och CSR-frågor / Contact me regarding media and press questions, external relations and CSR.