Blogginlägg

2012-03-04 20:28 CET Mirror Accounting AB I en artikel i Offentliga Affärer 2012-02-29 beskrivs hur Socialdepartementet är på Eriksgata för att sälja in statens servicecenter till myndigheter. Från artikel är det tydligt att staten är otydlig och därmed riskerar att fördyra processen istället för att göra de förväntade besparingarna på närmare 300 miljoner kronor.