Pressmeddelanden

SIDA och sopförbränning

2020-04-10 10:28 CEST
www.miljotrappan.se Är en sammanfattning av allt det som varje människa bör veta om mil...

Ny kampanj av Clowner utan Gränser: Vi måste lyssna på tjejer på flykt!

Ny kampanj av Clowner utan Gränser: Vi måste lyssna på tjejer på flykt!

2020-02-27 07:00 CET
För att en fredlig, hållbar och jämställd framtid ska vara möjlig krävs att vi börjar l...

SIDA-stöd till Jämlikt.nu

SIDA-stöd till Jämlikt.nu

2019-06-24 13:56 CEST
SIDA-stöd till Landskronaföreningen Jämlikt.nu innebär att föreningen är en av 28 utval...

Biståndsministern tar inte avstånd från människorättsbrottslingars medverkan i Sida-projekt

2019-05-29 12:58 CEST
I ett svar på en skriftlig riksdagsfråga undviker biståndsminister Peter Eriksson (MP) ...

Kritiserat Belarusbistånd tas upp i riksdagen

2019-05-24 08:19 CEST
Riksdagsledamoten Maria Nilsson (L) har ställt en skriftlig fråga till biståndsminister...

Misstänkta människorättsbrottslingar styr Sidafinansierat mångmiljonprojekt

2019-05-14 08:05 CEST
Högt uppsatta tjänstemän på det belarusiska arbetsmarknadsdepartementet och dess tillhö...

Studenter förbjuds kritisera Sida-stött universitet i Belarus

2019-04-16 07:36 CEST
Belarus Statliga Universitet (BSU), som får stöd inom ramen för flera av den svenska bi...

Lokal demokrati stärks genom internationellt samarbete - tolv kommuner i nya projekt

Lokal demokrati stärks genom internationellt samarbete - tolv kommuner i nya projekt

2018-12-19 08:51 CET
Medborgardialog, stärkt roll för kvinnor i lokalpolitik och en jämlik tillgång till sju...

Över 100 miljoner kronor investerat i solenergi av privatpersoner

Över 100 miljoner kronor investerat i solenergi av privatpersoner

2018-09-17 13:03 CEST
“När privatpersoner enkelt kan investera för att ekonomiskt svaga hushåll i till exempe...

Östgruppen: Oanständigt ge svenskt bistånd till diktaturregimer

2018-09-14 09:02 CEST
De grundläggande värderingar som demokratiskt sinnade aktörer nu värnar i inrikespoliti...