Pressmeddelanden

Påsken årets stora frossarhelg – då går svensken upp i vikt

2014-04-10 16:04 CEST Itrim Sverige Påsken är en stor mathelg och 38 procent av svenskarna befarar att detta är en av de helger och ledigheter då de kommer att öka i vikt. Enligt Viktrapport 2014, en SIFO-undersökning som viktminskningskedjan Itrim låtit göra, anger 67 procent av dem som svarat att de ökar i vikt under högtider, att de går upp två kilo eller mer av firandet.

2014-04-09 09:00 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen En ny undersökning som Sifo utfört på uppdrag av tidningen Bioenergi visar att kunskapen om bioenergins roll i Sveriges energisystem fortsätter att vara dålig, även om den ökat något.

Höga krav på bredbandsleverantörerna – men låg kännedom om vad man själv kan påverka

2014-04-03 07:58 CEST Com Hem AB PTS släppte nyligen sin årliga Bredbandskartläggning, som visar att 57 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (oktober 2013). Samtidigt visar en färsk undersökning, genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Com Hem, att en tredjedel av svenskarna inte vet vilken hastighet de betalar för.

Valet kan vinnas eller förloras i Skåne!

2014-03-04 11:18 CET Handelskammaren Sifo har på uppdrag av Handelskammaren frågat 1000 personer i Skåne om deras syn på satsningar på infrastruktur mot bakgrund av deras partival. Var femte väljare (20%) anser att frågan om utbyggd väg och järnväg är så viktigt att man kan tänka sig att byta parti vid valet 2014.

Attraktion och självkänsla anledningar till viktminskning

2014-02-17 11:07 CET Itrim Sverige Vad motiverar svenskarna att vilja gå ned i vikt? Enligt Viktrapport 2014, en undersökning genomförd av Itrim i samarbete med SIFO, svarar mer än hälften av svenska kvinnor att attraktion och självkänsla har stor betydelse. Var fjärde man vill gå ned i vikt för att få ett bättre sexliv. Störst betydelse för att vilja gå ned i vikt är dock rena hälsomässiga skäl.

Kvinnor på it-avdelningarna trivs sämre än män på jobbet

2014-01-27 08:00 CET TDC Sverige En undersökning från TNS Sifo, nyligen genomförd på svenska företags it-avdelningar på uppdrag av telekomföretaget TDC Sverige, visar att kvinnorna trivs sämre än männen med sina arbetsuppgifter inom it och telekom. Dessutom är endast 13 procent av medarbetarna på it-avdelningarna kvinnor.

2 av 3 svenska kvinnor vill gå ner i vikt

2014-01-08 09:09 CET Itrim Sverige Viktrapport 2014, en undersökning genomförd av SIFO på uppdrag av viktminskningskedjan Itrim, visar bl a att en majoritet av svenskarna, 62 procent, vill gå ner i vikt. Bland kvinnorna är siffran 66 procent och bland kvinnor i åldersgruppen 30-49 år vill hela 77 procent gå ner i vikt. I Viktrapport 2014 har 1030 svenskar från 18 år svarat på frågor kring mat, motion och hälsa.


Var tionde Helsingborgare har redan använt gratistoaletten på Kungstorget

2013-12-17 10:14 CET JCDecaux Sverige En kundundersökning utförd av TNS Sifo i november 2013 visar att 1 av 10 helsingborgare redan har använt den handikappanpassade gratistoaletten på Kungstorget i Helsingborg. Dessutom kommer 85 % av de som har använt toaletten att göra det igen.

38 % av svenskarna uppger att de kommer gå upp i vikt i jul

2013-12-10 14:17 CET Itrim Sverige Viktrapporten 2014, en undersökning genomförd av SIFO på uppdrag av viktminskningskedjan Itrim, visar att 38 procent av svenskarna ökar i vikt under julen och andra högtider. Av de som anger att de ökar i vikt under högtiderna går 67 procent upp två kilo eller mer. I Viktrapporten 2014 har 1030 svenskar från 18 år svarat på frågor kring mat, motion och hälsa.


2013-11-06 08:10 CET Kaspersky Lab En ny Sifo-undersökning, på uppdrag av Kaspersky Lab, visar att nästan alla svenskar (98 procent) i någon utsträckning tänker på säkerhet och risker när de surfar. Men bara sex procent tror att de löper hög eller mycket hög risk att råka ut för cyberbrott. Över en fjärdedel tror att denna risk är högre för andra.